Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlaste sa k svojmu uctu

Uzi. Meno *
Heslo *
Zapamatat si

Vytvorit ucet

Polia oznacene hviezdickou (*) su povinne.
Meno *
Uzi. Meno *
Heslo *
Overenie hesla *
Email *
Overenie emailu *
 • Denník

   
  16.3.2018

  1. Zlé počasie, dážď VPP nepracovali - voľno 2. Stretnutie, príprava pietnej spomienky pri pamätníku padlých občanov obce , na 27.3.2018 a príprava rozvrhov na jarný rozbeh zberov odpadov – haluziny, upresnenie harmonogramu KO a harmonogram  3. Zberu stavebného odpadu na skládke stavebného odpadu, 4. Rozdelenie plagátov s termínmi futbalových zápasov prípravka, žiaci, seniori – do informačných tabúľ v obci, do pohostinstiev a medzi občanov. Prvý domáci futbalový zápas bude v nedeľu 18.3.2018 o 15,00 hod s Černíkom.

   
  15.3.2018

  1. Poriadok na futbalovom ihrisku, hrabanie lístia 2. Vývoz stavebného odpadu – škvary, úprava cesty na viniciach od Urbanka po Kňazeho J. 3. Zakúpenie obkladu na WC, na futbalové ihrisko, na jednej stene odpadol po zime celý obklad obkladačiek cca 2,5 m2 4. Jarná údržba auta, umytie z vonku a z vnútra 5. Požiarne školenie zamestnancov a členov požiarnych hliadok, požiarna kontrola vo firme u M.P. 6. Rokovanie z Úradom práce Šurany

   
  14.3.2018

  1. Poriadok na ihrisku, hrabanie lístia + lainovanie čiar na futbalovom ihrisku, príprava na 1. zápas v jarnej časti súťaže 2. Stretnutie so zástupcami Telekom, chcú vybudovať prijímač ktorý urýchli existujúci internet cez existujúcu sieť Telekomu 3. Pristavenie vlečky pre občana obce na stavebný odpad 4. Uzamknutie monitorovacích vrtov na skládke KO, požiadavka SIŽP Nitra, dobudovanie príslušenstva k tomu potrebného 5. Priebežné rokovanie s advokátom, ohľadom vyše 3 roky trvajúceho súdneho sporu obec – H.N. 6. Rokovanie ohľadom rekonštrukcie rodinného domu, pomoc pri organizácii prác 7. Vybavovanie hmotnej núdzi pre P.S. v Šuranoch na ÚP a v Nových Zámkoch na polícii.

   
  13.3.2018

  1. Poriadok na futbalovom ihrisku po zime, upratanie tribúny, poriadok v kabíne, hrabanie lístia a zametanie asfaltovej plochy, poriadok na parkovisku 2. Rokovanie ohľadom investície do skladu – starej sýpky, neúspešné záujemca odstúpil od realizácie projektu vybudovať vývarovňu, picériu a penzión v starej sýpke, veľká škoda pre obec 3. Kontrola zo SIŽP Nitra, na uzavretej skládke KO  4. Rokovanie na Colnom úrade v Nitre 5. Rokovanie ohľadom topografických meraní na uzavretej skládke KO, realizácia meraní je daná zákonom 6. Zakúpenie materiálu na ihrisko – prahové vápno, tekuté vápno, vedrá na umývanie a latex do vápna  

   
  12.3.2018

  1. Poriadok na hlavnej ulici + v autobusových zástavkách + v parkoch + železničná stanica 2. Opilovanie stromov na futbalovom ihrisku + vývoz haluziny z obce 3. Zakúpenie náhradných dielov vo Vrábľoch 4. Ukončenie a zadokumentovanie výberových konaní – roľa + sklad – stará sýpka

00:00:01 Otvorenie 00:04:41 Schválenie programu rokovania 00:05:09 Určenie overovateľov zápisnice a určenie...

Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 19

Category: Kultúra
Views: 8

Category: Kultúra
Views: 18

Category: Kultúra
Views: 22

Category: Kultúra
Views: 29

Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 9

Category: Kultúra
Views: 27