75. výročie oslobodenia našej obce.

        Dňa 27.3.2020, ráno o 8,00 hod starosta obce a dve zamestnankyne obecného úradu, si pri príležitosti 75. výročia oslobodenia našej obce v mene všetkých občanov našej obce, uctili pamiatku všetkých padlých vojakov v druhej svetovej vojne, položením venca k pamätníku padlých v našej obci, so spomienkou na našich občanov, padlých v 1. a 2 svetovej vojne.
        Vzhľadom na to, že pre šírenie Corona vírusu, sú zakázané všetký verejné zhromaždenia,   

spomente si tichou spomienkou a modlidbou na tých, ktorí bojovali v roku 1945 za oslobodenie našej vlasti a aj našej obce.

         Dátum 27.3. 1945, je významným dátumom pre všetkých naších občanov teraz a aj do budúcnosti, preto že v tento deň oslobodili vojaci 2. ukrajinskúho frontu našu obec. Podľa dobových záznamov, prvý vojaci Červenej armády vstúpili do obci o 14,00 hod.

        Po položení venca k pamätníku padlých v 1. a 2. svetovej vojne, sme sa presunuli na cintorín, kde sme si spomenuli v tichosti na dlhoročného kňaza v našej farnosti

Vdp. Mgr. Ľudovíta Čárskeho ktorý pôsobil v našej farnosti od roku 1963 až do svojej smrti 27.3.2001. V dnešný deň si pripomíname 19 výročie od jeho smrti.