Čas na testovanie občanov

Čas na testovanie občanov z uvedených čísiel domovČísla domovPočet osôb v uvedených domácnostiach, prihlásených na trvalý pobyt
  Sobota  
  7,00 –    8,00    1 –  1732,0
  8,00 –    9,00  18 –  2834,0
  9,00 –  10,00  29 –  4532,0
10,00 –   11,00  46 –  5238,0
11,00 –   11,30  53 –  5815,0
11,30 –   13,00    obedobed
13,00 –   14,00  59 –  7335,0
14,00 –  15,00  74 –  8432,0
15,00 –   16,00  85 –  9633,0
16,00 –    17,00  97 – 11333,0
17,00 –    17,30114 – 12112,0
17,30 –    19,00   večeravečera
19,00 –    20,00122 – 14532,0
20,00 –    21,00146 – 16335,0
21,00 –    21,30164 – 17314,0
21,30 Ukončenie testovania v sobotu
Celkom v sobotu377,0
   
Nedeľa  
  7,00 –   8,00176 – 19232,0
  8,00 –   9,00194 – 20428,0
  9,00 – 10,00205 – 21231,0
10,00 –  11,00213 – 22929,0
11,00 –  11,30230 – 23213,0
11,30 –  13,00    obedobed
13,00 – 14,00233 – 24432,0
14,00 – 15,00245 – 26233,0
15,00 – 16,00263 – 27131,0
16,00 – 17,00272 – 28830,0
17,00 – 17,30289 – 29017,0
17,30 – 19,00 večeravečera
19,00 – 20,00296 – 60617,0
20,00 – 21,00rezerva 
21,00 – 21,30rezerva 
21,30 Celkové ukončenie testovania
Celkom v nedeľu 293,0
Celkom spolu 670,0

Všetky potrebné informácie, Vám budeme priebežne poskytovať.

  • Z celkového počtu občanov obce 676,0 ľudí, je odpočítaných 6,0 občanov, ktorý sa nachádzajú mimo obce, napr. v domove dôchodcov, vo výkone trestu a pod. a majú nahlásený trvalý pobyt v našej obci.
  • Celkový počet občanov na testovani je teda 670,0 v tomto počte je zahrnutých aj 60,0 detí do 10 rokov, ktoré sa testovania nemusia zúčastniť.
  • Medzi 670,0 občanmi, je aj 124 občanov, ktorý majú nad 65,0 rokov, ktorý sa nemusia zúčastniť testovania, ale budú v povinnej 10 dňovej krantene a budú môcť podľa uznesenia vlády SR č 693 z 28.10.2020 v čase od 2.11 – 8.11.2020, vykonávať cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutný základných životných potrieb. ( nákup potravín , liekov a zdravotníckych potrieb ……… )
  • A medi 670,0 občanmi je aj 486,0 občanov obce vo veku od 10,0 – 65,0 rokov, ktorí sa musia zúčastniť testovania, inak musia byť v zmysle nariadenia vlády č. 693 z 28.10.2020 v čase od 2.11. – 8.11.2020 v karanténe a budú mať obmedzenú pohyblivosť, v zmysle tohto uznesenia.

Tento rozpis je len orientačný a bude sa upresňovať, na základe rýchlosti testovania osôb v našej obci, miestnym rozhlasom. Buď budú občania vyzývaný k rýchlejšiemu príchodu na testovanie, alebo ich upozorníme že testovanie je pomalšie a čas testovania sa posúva na neskorší termín. To všetko nám ukáže až samotná prax, počas testovania.

Ako starosta obce, Vás všetkých vyzývam k účasti na testovaniu a tak si vytvoriť bezpečné prostredie v našej obci voči COVID – 19