Category: COVID-19 / OPATRENIA

COVID Automat od 4.10.2021

Vážení spoluobčania! V snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID – 19, Vás žiadame o dodržiavanie opatrení v našej obci, v zmysle COVID automatu pre okres Nové Zámky a teda aj pre našu obec. Pre každú inštitúciu sú čiastočne rozdielne a jednotlivé inštitúcie si ich v prípade potreby môžu aj sprísniť. COVID automat nájdete na internete nasledovne, zadáte názov Covid automat, otvorite súbor, zobrazia …

Chcem vedieť viac

Očkovanie s mobilnou výjazdovou jednotkou

Nitriansky samosprávny kraj pripravuje výjazdové očkovania s mobilnou výjazdovou jednotkou. Očkovanie sa bude vykonáva vakcínou Pfizer/ BioNTech a oprávnenými osobami sú osoby s vekom nad 16 rokov. Obec zisťuje predbežný záujem o toto očkovanie v obci. Ak máte o očkovanie v obci záujem, prihláste sa prosím do stredy 30.06.2021 , 17:00 hod. na tel.č. 035 …

Chcem vedieť viac

Vestník vlády Slovenskej republiky r.31

Ročník  31                          Uverejnená 23. apríla 2021 200 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 229 z 28. apríla 2021

k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov Číslo:                         7611/2021 Predkladateľ:             minister zdravotníctva Vláda A. schvaľuje A.1. návrh na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona …

Chcem vedieť viac

Odborné stanovisko RUVZ – konanie bohoslužieb

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových ZámkochSlovenská ul. č.13 940 30 Nové ZámkyTel.035-6912440Podľa rozdeľovníkačíslo: 1066/2/2021 Vybavuje: Ing. L. Slaný, MHP, email: ryvznz@uvzsr.skNové Zámky, 27.4.2021 Vec: Konanie bohoslužieb — odborné stanoviskoPrípisom doručeným dňa 26.4.2021, zaevidovaným pod č. 1066/2021 požiadala obec Michal nad Žitavou o odborné stanovisko vo veci konania bohoslužieb v kostole a na …

Chcem vedieť viac

Vestník vlády Slovenskej republiky r.31

Ročník  31                                    Uverejnená 23. apríla 2021 195 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji …

Chcem vedieť viac

Vestník vlády Slovenskej republiky r.31

Ročník  31                                    Uverejnená 23. apríla 2021 194 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji …

Chcem vedieť viac

Informácia – Antigénové Testovanie REZERVÁCIA ČASENIEK NA SOBOTU 24.04.2021 !!!

REZERVÁCIA ČASENIEK NA SOBOTU 24.04.2021 !!! Vážený spoluobčania , dňa 24.04.2021 to je v sobotu v našej obci prebehne trináste kolo Antigénového testovania. Testovať sa bude od 7:30 hod. do 12:00 hod. Nakoľko našim cieľom je čo najviac skrátiť Váš čakací čas v dlhých radoch, budeme radi keď využijete REZERVAČNÝ formulár a objednáte sa na …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 160 zo 17. marca 2021

k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. …

Chcem vedieť viac

Vestník vlády Slovenskej republiky r.31 / č.8

Ročník  31                  Čiastka 8                   Vydaná 21. januára 2021 OBSAH VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa …

Chcem vedieť viac