Category: COVID-19 / OPATRENIA

Informácia – Antigénové Testovanie REZERVÁCIA ČASENIEK NA SOBOTU 17.04.2021 !!!

REZERVÁCIA ČASENIEK NA SOBOTU 17.04.2021 !!! Vážený spoluobčania , dňa 17.04.2021 to je v sobotu v našej obci prebehne trináste kolo Antigénového testovania. Testovať sa bude od 7:30 hod. do 12:00 hod. Nakoľko našim cieľom je čo najviac skrátiť Váš čakací čas v dlhých radoch, budeme radi keď využijete REZERVAČNÝ formulár a objednáte sa na …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 160 zo 17. marca 2021

k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. …

Chcem vedieť viac

Vestník vlády Slovenskej republiky r.31 / č.8

Ročník  31                  Čiastka 8                   Vydaná 21. januára 2021 OBSAH VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 30 zo 17. januára 2021

k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov Číslo:                         832/2021 Predkladateľ:             predseda vlády Vláda A. …

Chcem vedieť viac

23.01. 2021 testovanie v našej obci

Podľa informácie z OU Nové Zámky, Obec Michal nad Žitavou na celoplošné tetovanie občanov s antigénovým testom na COVID – 19, obdrží podľa počtu obyvateľov v našej obci vo veku od 15 rokov do 65 rokov 465 testov. V súčasnosti nie je zaručené, či si bude obec môcť doobjednať ďalšie testy? a či ich nám …

Chcem vedieť viac

Vestník vlády Slovenskej republiky r.30 / č. 26

Ročník  30         Čiastka 26                           Vydaná 17. decembra 2020 OBSAH VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  a poskytovateľov sociálnych služieb  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe …

Chcem vedieť viac

Vestník vlády Slovenskej republiky r.30 / č.22

Ročník  30                 Čiastka 22    Vydaná 9. decembra 2020 OBSAH 34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 34 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí Úrad verejného …

Chcem vedieť viac

Vestník vlády Slovenskej republiky r.30 / č.16

Ročník  30                                                                             Čiastka 16                                                  Vydaná 13. novembra 2020  ____________________________________________________________________________ OBSAH VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po …

Chcem vedieť viac

Poďakovanie občanom obce Michal nad Žitavou, za aktívnu účasť počas testovania občanov na COVID – 19 v našej obci.

Aj v našej obci sa dňa 31.10. 2020 – 1.11.2020 uskutočnila akcia Spoločná zodpovednosť – plošné testovanie občanov obce.         Prípravy na túto akciu v našej obci boli náročné, tak ako všade, to preto, že starosta obce dostával rozdielne informácie z vyšších orgánov štátu a armády, kto čo má zabezpečiť. Všeobecná informácia znela, samospráva poskytuje priestory na testovanie a vyžiadaný …

Chcem vedieť viac

Koľko je tam ľudí.