Category: COVID-19 / OPATRENIA

Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste

Vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, nájdete tu. Vyhláška je účinná od 11. októbra 2021. Upozornenie:  Nižšie uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená vo vestníku Vlády SR. …

Chcem vedieť viac

Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021 a od pondelka 29.11.2021 (povinný režim OTP na pracovisku)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty) a od pondelka 29.11.2021 (povinný režim OTP na pracovisku) Vyhláška k zavedeniu povinného režimu OTP na pracoviskách Zavedenie povinného režimu OTP na pracoviskách alebo v iných priestoroch zamestnávateľa sa vyhláškou Úradu verejného …

Chcem vedieť viac

2. núdzový stav 25.11.2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 695 z 24. novembra 2021

k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu  a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov Číslo materiálu:         27117/2021 Predkladateľ:             minister zdravotníctva Vláda A. schvaľuje A.1.       návrh na vyhlásenie núdzového …

Chcem vedieť viac

Moderná Liečba MONOKLONÁLNYMI Protilátkami

Vestník vlády Slovenskej republiky ročník 31 z 18.11.2021

Ročník  31                          Uverejnená 18. novembra 2021 258     VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a …

Chcem vedieť viac

COVID Automat od 4.10.2021

Vážení spoluobčania! V snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID – 19, Vás žiadame o dodržiavanie opatrení v našej obci, v zmysle COVID automatu pre okres Nové Zámky a teda aj pre našu obec. Pre každú inštitúciu sú čiastočne rozdielne a jednotlivé inštitúcie si ich v prípade potreby môžu aj sprísniť. COVID automat nájdete na internete nasledovne, zadáte názov Covid automat, otvorite súbor, zobrazia …

Chcem vedieť viac

Očkovanie s mobilnou výjazdovou jednotkou

Nitriansky samosprávny kraj pripravuje výjazdové očkovania s mobilnou výjazdovou jednotkou. Očkovanie sa bude vykonáva vakcínou Pfizer/ BioNTech a oprávnenými osobami sú osoby s vekom nad 16 rokov. Obec zisťuje predbežný záujem o toto očkovanie v obci. Ak máte o očkovanie v obci záujem, prihláste sa prosím do stredy 30.06.2021 , 17:00 hod. na tel.č. 035 …

Chcem vedieť viac

Vestník vlády Slovenskej republiky r.31

Ročník  31                          Uverejnená 23. apríla 2021 200 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 229 z 28. apríla 2021

k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov Číslo:                         7611/2021 Predkladateľ:             minister zdravotníctva Vláda A. schvaľuje A.1. návrh na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona …

Chcem vedieť viac