Category: COVID-19 / OPATRENIA

Vestník vlády Slovenskej republiky r.30 / č.16

Ročník  30                                                                             Čiastka 16                                                  Vydaná 13. novembra 2020  ____________________________________________________________________________ OBSAH VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po …

Chcem vedieť viac

Poďakovanie občanom obce Michal nad Žitavou, za aktívnu účasť počas testovania občanov na COVID – 19 v našej obci.

Aj v našej obci sa dňa 31.10. 2020 – 1.11.2020 uskutočnila akcia Spoločná zodpovednosť – plošné testovanie občanov obce.         Prípravy na túto akciu v našej obci boli náročné, tak ako všade, to preto, že starosta obce dostával rozdielne informácie z vyšších orgánov štátu a armády, kto čo má zabezpečiť. Všeobecná informácia znela, samospráva poskytuje priestory na testovanie a vyžiadaný …

Chcem vedieť viac

Koľko je tam ľudí.

Čas na testovanie občanov

Čas na testovanie občanov z uvedených čísiel domov Čísla domov Počet osôb v uvedených domácnostiach, prihlásených na trvalý pobyt   Sobota       7,00 –    8,00     1 –  17 32,0   8,00 –    9,00   18 –  28 34,0   9,00 –  10,00   29 –  45 32,0 10,00 –   11,00   46 –  52 38,0 11,00 –   …

Chcem vedieť viac

Výzva lekára NSK – MUDr. Ľubomír Ševčík MPH

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. októbra 2020

k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 Číslo:                         23330/2020 Predkladateľ:             predseda vlády …

Chcem vedieť viac

AKTUALIZOVANÝ OZNAM – spoločná zodpovednosť.

Vážený občania obce Michal nad Žitavou! V najbližších dňoch, v našej obci a to 31.10. sobota a 1.11.2020 nedeľa  sa uskutoční celoplošné testovanie populácie SR antigénovými testami na COVID- 19. Toto testovanie, sa v našej obci uskutoční   v KD, v čase od 7,00 hod – 22,00 hod. Testovanie bude prerušené v čase od 11,30 – 13,00 hod – obed a 17,30 – …

Chcem vedieť viac

2. Zápisnica – krízový štáb obce 22.10.2020

Metodika vykonávania plošného testovania na odbernom mieste

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – od 15.10.2020 sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava sp. zn.: OLP/8326/2020 , Bratislava, 14.10.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. …

Chcem vedieť viac