Category: COVID-19 / OPATRENIA

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – vstup na územie Slovenskej republiky.

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava     sp. zn.: OLP/7693/2020 Bratislava, 29.09.2020  Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia   Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. …

Chcem vedieť viac

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prekrytie horných dýchacích ciest

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava sp. zn: OLP/7852/2020 Bratislava, 29.09.2020 Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 587 z 30. septembra 2020

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY    UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 587 z 30. septembra 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov Číslo:                         20941/2020 Predkladateľ:             predseda vlády Vláda A. …

Chcem vedieť viac

269 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. septembra 2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie

ZBIERKA  ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2020 Vyhlásené: 1. 10. 2020   Časová verzia predpisu účinná od: 1.10.2020 Obsah dokumentu je právne záväzný. 269 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. septembra 2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešeniadruhej vlny koronavírusu COVID-19 Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § …

Chcem vedieť viac

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenia v našej obci sa predlžujú až do odvolania !!! Tu si môžete všetky prečítať…

Vážený spoluobčania! Obec Michal nad Žitavou zastúpená starostom obce Ing. Petrom Porubským na základe mimoriadnych a všeobecne platných opatrení odo dňa 10.3.2020 a po zasadnutí Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky predlžuje platnosť opatrení až do odvolania a to aj naďalej sú zrušené všetky verejné kultúrne, spoločenské a športové podujatia, aj naďalej sú uzavreté priestory kultúrneho domu, školský areál, školskú telocvičňu, multifunkčné …

Chcem vedieť viac

Zriadená telefónna linka na donášku jedla a inej pomoci pre ľudí, ktorí nemôžu chodiť von.

Obec Michal nad Žitavou ponúka starším, imobilných občanov nad 70. rokov samostatne žijúcich a ľudom v preventívnej karanténe ktorí potrebujú zadovážiť si potraviny a lieky a nemajú v príbuzenskej rodine žiadnu osobu, ktorá by im potraviny a lieky nakúpila, môžu požiadať obecný úrad o pomoc pri nakúpení potravín priamo do domácnosti a to v čase od 8:00 do 12:00 …

Chcem vedieť viac

Prečo je lepšia dobrovoľná karanténa, kým si zdravý?

Pre toto:„Chceš vedieť konkrétnu liečbu?Nie je žiadna!Je LEN symptomatická.tzn. Keď máš horúčku dáš si paralen, keď máš sopeľ dáš si kvapky, ležíš, spíš, ak máš dobrú imunitu prejde ti to 10-14 dní, si v karanténe!Nejdeš von ani nikam! Ak neprejde, začneš mať problémy s dýchaním.Horúčka neustupuje, dostaneš zapal pľúc.Až potom ťa hospitalizuju, podajú ti antivirotika, …

Chcem vedieť viac

ARRIVA MIMORIADNY OZNAM

Na  základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja bude prímestská autobusová doprava premávať od 25. marca 2020 (streda) do odvolania podľa letného prázdninového režimu.

Opatrenia a podmienky na pohyb po miestnom cintoríne a na vykonávanie pohrebov !!!

Oznam pre občanov! Prevádzkovateľ pohrebiska na území obce Michal nad Žitavou, Obecný úrad Michal nad Žitavou Počas krízovej situácie, pohyb po miestnom cintoríne, ako verejne prístupnom priestore,  vykonávajte za nasledovných podmienok: 1. Vstup na cintorín len s ochranným rúškom, cintorín je verejný priestor. 2. Čas strávený na cintoríne skráte na minimum, t. z. na vykonanie udržiavacích …

Chcem vedieť viac