Category: COVID-19 / OPATRENIA

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prekrytia horných dýchacích ciest od 15.10.2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava sp. zn: OLP/8323/2020 ,Bratislava, 14.10.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, …

Chcem vedieť viac

Sväté omše bude možné sláviť v počte 6 osôb vrátane kňaza

Bratislava 14. októbra (TK KBS) Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb. Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara …

Chcem vedieť viac

1. Zápisnica – krízový štáb obce 6.10.2020

POZOR, dôležitý oznam – Riaditeľské voľno !!!

Od 1. októbra sa menia hygienické pravidlá, dotýkajú sa aj Cirkvi

P:3, 30. 09. 2020 16:27, DOM Bratislava 30. septembra (TK KBS) Od 1. októbra sa menia hygienické opatrenia. Vydal ich Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. K dispozícii sú na stránke ÚVZ SR. Z nových pravidiel napríklad vyplýva, že na hromadných podujatiach (aj svätých omšiach) môže byť najviac 50 ľudí. „S účinnosťou od 1. októbra 2020 až …

Chcem vedieť viac

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – všetkým prevádzkovateľom zariadení

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava sp. zn.: OLP/7694/2020   Bratislava, 30.09.2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. …

Chcem vedieť viac

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – vstup na územie Slovenskej republiky.

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava     sp. zn.: OLP/7693/2020 Bratislava, 29.09.2020  Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia   Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. …

Chcem vedieť viac

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prekrytie horných dýchacích ciest

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava sp. zn: OLP/7852/2020 Bratislava, 29.09.2020 Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 587 z 30. septembra 2020

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY    UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 587 z 30. septembra 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov Číslo:                         20941/2020 Predkladateľ:             predseda vlády Vláda A. …

Chcem vedieť viac

269 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. septembra 2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie

ZBIERKA  ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2020 Vyhlásené: 1. 10. 2020   Časová verzia predpisu účinná od: 1.10.2020 Obsah dokumentu je právne záväzný. 269 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. septembra 2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešeniadruhej vlny koronavírusu COVID-19 Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § …

Chcem vedieť viac