Category: Odpadové hospodárstvo

Harmonogram separovaný zber po novom -Brantner

Michal n Žitavou JAN FEBR MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEPT OKT NOV  DEC SKLO   1100 / 6 ks        x 11.5 x 12.7 x 14.9 x 16.11 x PAPIER VRECIA       13.4 X 08.6 X 11.8 X 06.10 x 13.12 PLAST VREC       08.4 06.5 01.6 08.7 …

Chcem vedieť viac

Zmena zberovej spoločnosti od 1.4.2021

Od 1.4.2021 sa mení v našej obci zberová spoločnosť separovaného zberu, z dôvodu ukončenia činnosti Zberovej spoločnosti Palárikovo, z finančných dôvodov. Od 1.4.2021 zber separovaného zberu bude realizovať Zberová spoločnosť Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky. Spôsob zberu je uvedený v prílohovom letáku. Žiadame uvedené pokyny rešpektovať. Do budúcna sa predpokladá zmena zberu …

Chcem vedieť viac

Percento vytriedenia KO za rok 2020

Realizovanie veľkoobjemového odpadu – termíny na rok 2021

Veľkoobjemový odpad ( objemový odpad ), ako sú napr. nábytok,stoličky, postele a pod., čiže veľkoobjemový odpad z domácností,v zmysle zákona 79/2015 Z.z. zákon o odpadoch, je obec povinnázbierať najmenej 2x do roka, alebo mať kalendárovo určené dni, počasktorých sa bude realizovať na zbernom dvore zber veľkoobjemovéhoodpadu. V Obci Michal nad Žitavou sa bude realizovať zberveľkoobjemového odpadu, na zbernom dvore pod …

Chcem vedieť viac

Zber skla v obci Michal nad Žitavou – 1. štvrťrok 2021

28.01.2021 vo štvrtok25.02.2021 vo štvrtok26.03.2021 v piatok Sklo musí byť v plechennej nádobe, ktorá je označená nápisom sklo.

Termíny zberu komunálneho odpadu rok 2021

Odvoz KO sa realizuje v piatok, v nepárnych týždňoch počas roka. 30.12.2020 namiesto 1.1.2021                      16.07.202115.1.2021                                          30.07.202129.1.2021                                          13.08.202112.2.2021                                          27.08.202126.2.2021                                          10.09.202112.3.2021                                          24.09.202126.3.2021                                           8.10.2021  9.4.2021                                         22.10.202123.4.2021                                           5.11.2021  7.5.2021                                         19.11.202121.5.2021                                          3.12.2021  4.6.2021                                        17.12.202118.6.2021                                        31.12.2021  2.7.2021 V prípade, že na  deň vývozu pripadne sviatok, občanom bude včas oznámený náhradný termín, ktorý určí zberová spol. BRANTNER Nové Zámky.

Termíny zberu separovaného odpadu v roku 2021

Termíny zberu  separovaného odpadu v roku 2021 Deň a mesiac – I. polrok Deň a mesiac – II. polrok 15. január – piatok 12. júl – pondelok 10. február – streda 12. august – štvrtok 11. marec – štvrtok 13. september – pondelok 16. apríl – piatok 14. október – štvrtok 13. máj – štvrtok 12. november – …

Chcem vedieť viac

Certifikát za rok 2019 v triedenom zbere v komunálnom odpade.

Prevádzková doba skládky inertného stavebného odpadu s cenníkom odpadu od 1.1. – 31.12.2020

Od 1.3.2020 správcom skládky stavebného odpadu je INVEST SERVIS, s.r.o. Lúčnica nad Žitavou. Cena pre občanov obce Michal nad Žitavou, za 1 tonu stavebného odpadu nie je zmenená a je 25,0 Eur aj s DPH.

Realizovanie veľkoobjemového odpadu

Veľkoobjemový odpad ( objemný odpad ), ako sú napr. nábytok, stoličky, postele a pod., čiže veľkoobjemový odpad z domácnosti, v zmysle zákona 79/2015 Z.z. zákon o odpadoch, je obec povinná zbierať najmenej 2 x do roka, ale bo mať kalendárovo určené dni, počas ktorých sa bude realizovať na zbernom dvore zber veľkoobjemového odpadu. V obci Michal nad Žitavou sa bude …

Chcem vedieť viac