Category: Odpadové hospodárstvo

Percento vytriedenia KO za rok 2022

Cenník inertného stavebného odpadu od 01.07.2022

Informácia o výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2021

Obec Michal nad Žitavou v zmysle zákona č. 329/2018 0 poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vám oznamujeme percento vytriedenia komunálnych odpadov vzniknutých v obci za kalendárny rok 2021.             Hmotnosť vytriedených zložiek v kg                                                 106 346 kg             Hmotnosť komunálneho odpadu vrátane veľkoobjemného               83 …

Chcem vedieť viac

Oznam – Veľkoobjemový odpad (objemový odpad) 2022

Veľkoobjemový odpad (objemový odpad), ako sú napr. nábytok, stoličky, postele a pod., čiže veľkoobjemový odpad z domácností, v zmysle zákona 79/2015 Z.z. zákon o odpadoch, je obec povinná zbierať najmenej 2x do roka, alebo mať kalendárovo určené dni, počas ktorých sa bude realizovať na zbernom dvore zber veľkoobjemového odpadu. V Obci Michal nad Žitavou sa bude realizovať  zber veľkoobjemového odpadu, …

Chcem vedieť viac

Plán separovaného zberu na rok 2022

Zbery v r. 2022 Michal n Žitavou JAN FEBR MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEPT OKT NOV  DEC SKLO   1100 / 6 ks  11.1 08.2 07.3 19.4 17.5 08.6 13.7 16.8 13.9 11.10 15.11 13.12 PAPIER VRECIA  31.1 x 30.3 x 27.5 x 26.7 x 23.9 x 15.11 x PLAST VRECIA 12.1 16.2 15.3 …

Chcem vedieť viac

Harmonogram separovaný zber po novom -Brantner

Michal n Žitavou JAN FEBR MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEPT OKT NOV  DEC SKLO   1100 / 6 ks        x 11.5 x 12.7 x 14.9 x 16.11 x PAPIER VRECIA       13.4 X 08.6 X 11.8 X 06.10 x 13.12 PLAST VREC       08.4 06.5 01.6 08.7 …

Chcem vedieť viac

Zmena zberovej spoločnosti od 1.4.2021

Od 1.4.2021 sa mení v našej obci zberová spoločnosť separovaného zberu, z dôvodu ukončenia činnosti Zberovej spoločnosti Palárikovo, z finančných dôvodov. Od 1.4.2021 zber separovaného zberu bude realizovať Zberová spoločnosť Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky. Spôsob zberu je uvedený v prílohovom letáku. Žiadame uvedené pokyny rešpektovať. Do budúcna sa predpokladá zmena zberu …

Chcem vedieť viac

Percento vytriedenia KO za rok 2020

Realizovanie veľkoobjemového odpadu – termíny na rok 2021

Veľkoobjemový odpad ( objemový odpad ), ako sú napr. nábytok,stoličky, postele a pod., čiže veľkoobjemový odpad z domácností,v zmysle zákona 79/2015 Z.z. zákon o odpadoch, je obec povinnázbierať najmenej 2x do roka, alebo mať kalendárovo určené dni, počasktorých sa bude realizovať na zbernom dvore zber veľkoobjemovéhoodpadu. V Obci Michal nad Žitavou sa bude realizovať zberveľkoobjemového odpadu, na zbernom dvore pod …

Chcem vedieť viac

Zber skla v obci Michal nad Žitavou – 1. štvrťrok 2021

28.01.2021 vo štvrtok25.02.2021 vo štvrtok26.03.2021 v piatok Sklo musí byť v plechennej nádobe, ktorá je označená nápisom sklo.