Category: Odpadové hospodárstvo

Termíny zberu komunálneho odpadu rok 2020

Odvoz KO sa realizuje v piatok, v nepárnych týždňoch počas roka.                        3.1.2020                  17.07.2020                     17.1.2020                  31.07.2020                        31.1.2020                  14.08.2020                     14.2.2020                  28.08.2020                      28.2.2020                  11.09.2020                     13.3.2020                  25.09.2020                     27.3.2020                    9.10.2020                     10.4.2020                  23.10.2020                     24.4.2020                    6.11.2020                       8.5.2020                  20.11.2020                     22.5.2020                    4.12.2020                       5.6.2020                  18.12.2020                     19.6.2020                  31.12.2020                       3.7.2020 V prípade, že na  deň vývozu pripadne sviatok, občanom bude včas oznámený náhradný termín, ktorý určí zberová spol. BRANTNER …

Chcem vedieť viac

Triedený zber 2020 – plán zberov

ZLOŽKY ZBIERANÉ V TRIEDENOM ZBERE Plasty Patria sem: (Podľa možnosti prosíme uložiť zvlášť do vriec, resp. igelitových tašiek) Plastové fľaše od nápojov, plastové obaly od saponátov, aviváží Fólie obalové, tašky, vrecká, okrem obalov od cukríkov, cestovín s označením PP Polystyrén penový, neznečistený Z veľkoobjemových plastov len bedničky, plastový nábytok,  bandasky (okrem tých, v ktorých bol motorový olej a nebezpečné látky) Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami …

Chcem vedieť viac

Jesenný zber HALUZINY

4.11. 2019 Po.5.11. 2019 Ut. Sa uskutoční jesenný zber haluziny Čistú haluzinu z ostrihanýchstromov a kríkov do priemeru 6 cm treba zhromaždiť pred domami tak,aby nezasahovala do cestya tiež neprekážala prechodu na chodníkoch.

POH obce Michal nad Žitavou

Program odpadového hospodárstva obce Michal nad Žitavou na roky 2016 – 2020

Percento vytriedenia KO