Category: Odpadové hospodárstvo

Termíny zberu komunálneho odpadu rok 2021

Odvoz KO sa realizuje v piatok, v nepárnych týždňoch počas roka. 30.12.2020 namiesto 1.1.2021                      16.07.202115.1.2021                                          30.07.202129.1.2021                                          13.08.202112.2.2021                                          27.08.202126.2.2021                                          10.09.202112.3.2021                                          24.09.202126.3.2021                                           8.10.2021  9.4.2021                                         22.10.202123.4.2021                                           5.11.2021  7.5.2021                                         19.11.202121.5.2021                                          3.12.2021  4.6.2021                                        17.12.202118.6.2021                                        31.12.2021  2.7.2021 V prípade, že na  deň vývozu pripadne sviatok, občanom bude včas oznámený náhradný termín, ktorý určí zberová spol. BRANTNER Nové Zámky.

Termíny zberu separovaného odpadu v roku 2021

Termíny zberu  separovaného odpadu v roku 2021 Deň a mesiac – I. polrok Deň a mesiac – II. polrok 15. január – piatok 12. júl – pondelok 10. február – streda 12. august – štvrtok 11. marec – štvrtok 13. september – pondelok 16. apríl – piatok 14. október – štvrtok 13. máj – štvrtok 12. november – …

Chcem vedieť viac

Certifikát za rok 2019 v triedenom zbere v komunálnom odpade.

Prevádzková doba skládky inertného stavebného odpadu s cenníkom odpadu od 1.1. – 31.12.2020

Od 1.3.2020 správcom skládky stavebného odpadu je INVEST SERVIS, s.r.o. Lúčnica nad Žitavou. Cena pre občanov obce Michal nad Žitavou, za 1 tonu stavebného odpadu nie je zmenená a je 25,0 Eur aj s DPH.

Realizovanie veľkoobjemového odpadu

Veľkoobjemový odpad ( objemný odpad ), ako sú napr. nábytok, stoličky, postele a pod., čiže veľkoobjemový odpad z domácnosti, v zmysle zákona 79/2015 Z.z. zákon o odpadoch, je obec povinná zbierať najmenej 2 x do roka, ale bo mať kalendárovo určené dni, počas ktorých sa bude realizovať na zbernom dvore zber veľkoobjemového odpadu. V obci Michal nad Žitavou sa bude …

Chcem vedieť viac

Jarný zber HALUZINY

DO ODVOLANIA ZRUŠENÝ !!! Zberáme len haluzinu, ktorú je možné rozdrviť v stroji. Čistú haluzinu z ostrihaných stromov, bez znečistenia zemou, bez cudzích kovových predmetov, iného znečistenia a nežiaducich prímesí, ktoré by mohli poškodiť pri drvení stroj. Znečistenú haluzinu neodvezieme!!! 16.3. 2020 Po. 17.3. 2020 Ut. Čistú haluzinu z ostrihaných stromov a kríkov treba zhromaždiť pred domami tak, aby nezasahovala do …

Chcem vedieť viac

Percento vytriedenia KO za rok 2019

Termíny zberu komunálneho odpadu rok 2020

Odvoz KO sa realizuje v piatok, v nepárnych týždňoch počas roka.                        3.1.2020                  17.07.2020                     17.1.2020                  31.07.2020                        31.1.2020                  14.08.2020                     14.2.2020                  28.08.2020                      28.2.2020                  11.09.2020                     13.3.2020                  25.09.2020                     27.3.2020                    9.10.2020                     10.4.2020                  23.10.2020                     24.4.2020                    6.11.2020                       8.5.2020                  20.11.2020                     22.5.2020                    4.12.2020                       5.6.2020                  18.12.2020                     19.6.2020                  31.12.2020                       3.7.2020 V prípade, že na  deň vývozu pripadne sviatok, občanom bude včas oznámený náhradný termín, ktorý určí zberová spol. BRANTNER …

Chcem vedieť viac

Triedený zber 2020 – plán zberov

ZLOŽKY ZBIERANÉ V TRIEDENOM ZBERE Plasty Patria sem: (Podľa možnosti prosíme uložiť zvlášť do vriec, resp. igelitových tašiek) Plastové fľaše od nápojov, plastové obaly od saponátov, aviváží Fólie obalové, tašky, vrecká, okrem obalov od cukríkov, cestovín s označením PP Polystyrén penový, neznečistený Z veľkoobjemových plastov len bedničky, plastový nábytok,  bandasky (okrem tých, v ktorých bol motorový olej a nebezpečné látky) Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami …

Chcem vedieť viac

Jesenný zber HALUZINY

4.11. 2019 Po.5.11. 2019 Ut. Sa uskutoční jesenný zber haluziny Čistú haluzinu z ostrihanýchstromov a kríkov do priemeru 6 cm treba zhromaždiť pred domami tak,aby nezasahovala do cestya tiež neprekážala prechodu na chodníkoch.