Category: Odpadové hospodárstvo

POH obce Michal nad Žitavou

Program odpadového hospodárstva obce Michal nad Žitavou na roky 2016 – 2020

Percento vytriedenia KO za rok 2018