Category: Oznamy

Očkovanie Mobilnou očkovacou službou v obci Michal nad Žitavou dňa 23. februára 2022 o 10,30 hod. t.j. v stredu

Mobilná očkovacia služba oznamuje občanom, že dňa 23. februára 2022 o 10,30 hod. t.j. v stredu, sa bude očkovať proti ochoreniu COVID-19, očkovacou vakcínou Comirnaty (Pfizer/BioNTech), prvou, druhou a treťou dávkou.  Treťou dávkou môžu byť očkovaní občania až po uplynutí 3 mesiacov od druhej dávky. Pred očkovaním je potrebné vyplniť dotazník a čestné prehlásenie žiadateľa o vakcináciu, ktoré si  môžete prevziať …

Chcem vedieť viac

OZNAM – Nájomcom poľnohospodárskej pôdy poskytnúť do 31.01.2022 sumárne údaje z evidencie nájomného za rok 2021.

Oznam pre producentov tlakovej kanalizácie

Obecný úrad Michal nad Zitavou oznamuje majiteľom tlakovej kanalizácie, že do konca mesiaca februára 2022 je potrebné zaplatiť príspevok do fondu opráv domového tlakového čerpadla na rok 2022 vo výške 20,- €. Príspevok môžete uhradiť osobne do pokladne obecného úradu, alebo priamo na účet fondu opráv: SK39 5600 0000 0022 0194 7013  Variabilný symbol uviesť …

Chcem vedieť viac

Očkovanie Mobilnou očkovacou službou v obci Michal nad Žitavou dňa 21. decembra 2021 o 14,30.00 hod.

Mobilná očkovacia služba oznamuje občanom, že dňa 21. decembra 2021 o 14,30.00 hod. t.j. v utorok, sa bude očkovať proti ochoreniu COVID-19, očkovacou vakcínou Comirnaty (Pfizer/BioNTech), prvou, druhou a treťou dávkou.  Treťou dávkou môžu byť očkovaní občania až po uplynutí 6 mesiacov od druhej dávky. Pred očkovaním je potrebné vyplniť dotazník a čestné prehlásenie žiadateľa o vakcináciu, ktoré si  môžete …

Chcem vedieť viac

Článok o očkovaní v našej obci.

Vážení spoluobčania.                  V úvode tohto krátkeho článku, chcem Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili očkovania 24.11.2021 v našej obci, poďakovať za zodpovedné sa správanie.                  Na očkovaní sa 24.11.2021 zúčastnilo celkom 52,0 ľudí, z toho 41,0 bolo z obce Michal nad Žitavou a 11,0 z okolitých obcí.                Je potešujúce, že aj v našej obci rastie záujem o očkovanie a z uvedených 41,0 ľudí …

Chcem vedieť viac

Očkovanie Mobilnou očkovacou službou v obci Michal nad Žitavou

Mobilná očkovacia služba oznamuje občanom, že dňa 24. novembra 2021 o 12,30.00 hod. t.j. v stredu, sa bude očkovať proti ochoreniu COVID-19, očkovacou vakcínou Comirnaty (Pfizer/BioNTech), prvou, druhou a treťou dávkou.   Treťou dávkou môžu byť očkovaní občania až po uplynutí 6 mesiacov od druhej dávky. Pred očkovaním je potrebné vyplniť dotazník a čestné prehlásenie žiadateľa o vakcináciu, ktoré si  …

Chcem vedieť viac

UPOZORNENIE od ZSE vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV

Údržba Veľkého a Malého parku

    Veľký a Malý park v našej obci, patria medzi príjemné miesta, ktoré naši občania s radosťou navštevujú.      Je to rozsiahle územie, s množstvom rastlín, chodníkov, mostov, odvodňovacím jarkom, detským ihriskom, plážovým futbalovým ihriskom, osvetlením a lavičkami.      Údržba tohto veľkého priestoru je mimoriadne náročná na prácu a aj financie. Pravidelne treba kosiť, udržiavať chodníky, čistiť jarok, rotavátorovať plážové ihrisko, …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o prerokovaní územného plánu 11.10.2021

Otvorený list starostov a primátorov miest a obci Slovenska

Otvorený list starostov a primátorov miest a obci Slovenska a výzva k rokovaniu s Ministerstvom investícii, regionálneho rozvoja a informácie SR a Ministerstvom životného prostredia SR.        Uvedený list, si môžete prečítať v prílohe tohto môjho vyjadrenia. Nie všetko, čo sa odo mňa žiada, podpíšem, nie zo všetkým súhlasím a niekedy som aj proti niečomu, čo sa odo mňa žiada. Pri každej situácii, posudzujem, …

Chcem vedieť viac