Category: Oznamy

Odpoveď na petíciu za zachovanie cestovného poriadku vlakov na trati 151 Zlaté Moravce – Uľany nad Žitavou

OZÁMENIE o vybavení petície proti výstavbe STK , EK a OK v Michale nad Žitavou, obecným zastupiteľstvom.

Na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Michale nad Žitavou, bola prerokovaná petícia občanov obce proti výstavbe STK, EK a OK v Michali nad Žitavou. K petícii bolo v bode 12.,  prijaté nasledovné uznesenie: viď príloha.

Odpoveď na petíciu občanov, proti výstavbe STK a EK v Michale nad Žitavou

       Dňa 12.6.2020, bola do podateľne Obecného úradu Michal nad Žitavou, doručená petícia občanov proti výstavbe STK a EK v Michale nad Žitavou.         Daná petícia pozostávala z 11 hárkov, na ktorých bolo 206 podpisov občanov. Petíciou občania vyjadrili nesúhlas s povolením stavby STK a EK Fradex v zastavanej časti obce, čo je v rozpore z územným plánom obce. V petícii tvrdia že výstavbou bude …

Chcem vedieť viac

Žiadosť o zachovanie súčasného cestovného poriadku vlakov.

         Obec Michal nad Žitavou v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Porubským, sa v mene občanov obce, obraciam na ŽSR Oblastné riaditeľstvo Zvolen, so žiadosťou o zachovanie súčasného cestovného poriadku vlakov prechádzajúcich cez našu obec.                 Podľa informácií od občanov obce a mne dostupných materiálov, má dôjsť od 13.12.2020 k zmene cestovného poriadku vlakov, prechádzajúcich cez našu obec. Majú byť …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na stretnutie – ohľadom vysporiadania pozemkov na viniciach

Vážení spoluobčania, užívatelia pozemkov, p.č. 778/……….    Vec:  Pozvánka na stretnutie –  ohľadom odkúpenie pozemku do vlastníctva,          vysporiadanie pozemku do osobného vlastníctva.         Starosta obce Ing. Peter Porubský  Vás pozýva,  na stretnutie ohľadom vysporiadania pozemkov vinohradov, nad Urbankom. Stretnutie sa uskutoční 2.7.2020 t.j. vo štvrtok o 18,00 hod, v sále kultúrneho domu v Michale nad Žitavou          S Ing. …

Chcem vedieť viac

Štiepané drevo na predaj

Prieskumu využitia osobných vlakov na trati Nové Zámky – Úľany nad Žitavou – Zlaté Moravce

Využitie osobných vlakov na trati Úľany nad Žitavou – Zlaté Moravce. Cieľom tohto dotazníka je zistiť ako je v súčasnosti využívaná osobná železničná doprava na trati č.151 z Úľan nad Žitavou do Zlatých Moraviec poprípade ako by mala osobná železničná doprava na tejto trati fungovať v budúcnosti. https://docs.google.com/forms/d/10x4DzPCxnYmWpa7vJ2EgIHAxBtdQZApSmildtyeAFIo/viewform?edit_requested=true

Živý prenos 9. obecného zastupiteľstva

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky , je zo zasadnutí a schôdzí vylúčená verejnosť a preto je zabezpečený živý prenos 9. obecného zastupiteľstva.

Živé vysielanie svätých omší počas veľkonočných sviatkov.

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok možno získať:       – na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním alebo spevom Tantum ergo;      – na Veľký piatok pri poklone krížu počas  liturgického slávenia;       – na Veľkonočnú vigíliu pri obnove krstných sľubov.Túto milosť je možno získať aj pri televíznych obrazovkách. Zelený štvrtok o 18:00 hod. Veľký piatok – …

Chcem vedieť viac

75. výročie oslobodenia našej obce.

        Dňa 27.3.2020, ráno o 8,00 hod starosta obce a dve zamestnankyne obecného úradu, si pri príležitosti 75. výročia oslobodenia našej obce v mene všetkých občanov našej obce, uctili pamiatku všetkých padlých vojakov v druhej svetovej vojne, položením venca k pamätníku padlých v našej obci, so spomienkou na našich občanov, padlých v 1. a 2 svetovej vojne.         Vzhľadom na to, že pre …

Chcem vedieť viac