Category: Oznamy

Rekreačná vinohradnícka hora sv. Urbana

Prevod nehnuteľnosti na Vinohradníckej hore sv. Urbana sa zrealizoval, každý z nových majiteľov nech si vykoná kontrolu správnosti údajov. Prípadné nedostatky nech rieši s JUDr, Šulaiom Petrom.

Vdp. Mgr. Jozef Mrkvica

Zo žiaľom v srdci spomíname, na zosnulého kňaza, rodáka z našej obce vdp. Mgr. Jozefa Mrkvicu (15.11.1951 –  14.7.2021 ). Človek z veľkým a láskavým srdcom, kňaza, misionára, oduševneného  kazateľa. Veľkého patriota a milovníka Slovenska , svojej rodnej obce. Jeho kázne, v našom kostole, pri návštevách svojej rodnej obce, z misií na Ukrajine, vždy začínal úprimným a láskavým oslovením ,, Drahý rodáci“ …

Chcem vedieť viac

OZNAM O PREDAJI NEPOTREBNÉHO MAJETKU OBCE

MERCEDES – BENZ 316 CDI. – autobus diaľkový triedy B,        Druh:                                           Autobus diaľkový triedy B – 18 miestny.        Značka:                                     Mercedens – benz        Obchodný názov:                Mercedes benz 316 CDI       Rok výroby:                            2002       Počet najazdených kilometrov: 222 100 km      Zdvihový objem valcov.             2685,0 cm3       Katalizátor: KAT       Druh paliva: NM Cena 3 500,0 Eur aj s DPH, …

Chcem vedieť viac

Milé mamy, staré mamy,

       Máme tu druhú májovú nedeľu, deň, kedy si pripomíname dôležitosť žien, matiek. Matka je človek, ktorý nás nosil pod srdcom, človek, ktorý nám dal nezištnú lásku a starostlivosť od malého nemluvňaťa a až po celý jej život. Každý vie, čo matka preňho znamená.       Pandémia COVID – 19, nám neumožňuje spoločné veľké stretnutie, kde by …

Chcem vedieť viac

Zmena zberovej spoločnosti od 1.4.2021

Od 1.4.2021 sa mení v našej obci zberová spoločnosť separovaného zberu, z dôvodu ukončenia činnosti Zberovej spoločnosti Palárikovo, z finančných dôvodov. Od 1.4.2021 zber separovaného zberu bude realizovať Zberová spoločnosť Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky. Spôsob zberu je uvedený v prílohovom letáku. Žiadame uvedené pokyny rešpektovať. Do budúcna sa predpokladá zmena zberu …

Chcem vedieť viac

ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV

Povinnosť sčítať sa má každý obyvateľ SR s akýmkoľvek typom pobytu. 𝐒𝐜̌𝐢́𝐭𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐬𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐮𝐣𝐞 𝐯𝐲́𝐥𝐮𝐜̌𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞𝐝𝐧𝐢́𝐜𝐭𝐯𝐨𝐦 𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐤𝐞́𝐡𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚́𝐫𝐚. Vyplňte ELEKTRONICKÝ SČÍTACÍ FORMULÁR na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu SODB 2021. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok …

Chcem vedieť viac

OZNAM ohľadne vysporiadania Viníc !!!

Vo štvrtok 18.03.2021 medzi 13:00 až 15:00 hod. sa treba dostaviť na Notársky úrad do Nových Zámkov na adresu M.R. Štefánika 14, (prízemie), notár: JUDr. Peter Šulai tel.: 0905 411 322. U ktorého treba podpísať kúpnu Zmluvu za vinice a zároveň mu v hotovosti vyplatiť 100,- € za notárske služby, plus sumu za pozemok (m² x 0,60,- €).

Výzva vlastníkom na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu – Michal nad Žitavou

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vám oznamuje, verejná kanalizácia vybudovanej vo Vašej obci je skolaudovaná, čím sú vytvorené podmienky pre hygienicky neškodnú likvidáciu komunálnych odpadových vôd. Podľa § 42b zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov je vlastník stavby alebo vlastník pozemku  povinný splniť si povinnosť – pripojiť sa …

Chcem vedieť viac

O z n a m pre producentov tlakovej kanalizácie

Obecný úrad Michal nad Žitavou oznamuje majiteľom tlakovej kanalizácie, že do konca mesiaca február je potrebné zaplatiť príspevok do fondu opráv domového tlakového čerpadla na rok 2021 vo výške 20,- €. Príspevok môžete uhradiť osobne do pokladne obecného úradu, alebo priamo na účet fondu opráv: SK39 5600 0000 0022 0194 7013 Variabilný symbol uviesť súpisné …

Chcem vedieť viac

UPOZORNENIE vo veci OREZU a VYRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VYRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke …

Chcem vedieť viac