Category: Oznamy

Živé vysielanie svätých omší počas veľkonočných sviatkov.

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok možno získať:       – na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním alebo spevom Tantum ergo;      – na Veľký piatok pri poklone krížu počas  liturgického slávenia;       – na Veľkonočnú vigíliu pri obnove krstných sľubov.Túto milosť je možno získať aj pri televíznych obrazovkách. Zelený štvrtok o 18:00 hod. Veľký piatok – …

Chcem vedieť viac

75. výročie oslobodenia našej obce.

        Dňa 27.3.2020, ráno o 8,00 hod starosta obce a dve zamestnankyne obecného úradu, si pri príležitosti 75. výročia oslobodenia našej obce v mene všetkých občanov našej obce, uctili pamiatku všetkých padlých vojakov v druhej svetovej vojne, položením venca k pamätníku padlých v našej obci, so spomienkou na našich občanov, padlých v 1. a 2 svetovej vojne.         Vzhľadom na to, že pre …

Chcem vedieť viac

Oznam Základnej školy s Materskou školou

Vážení rodičia, Na základe rozhodnutia krízového štábu je na Slovensku prerušené vyučovanie na všetkých školách až do odvolania. Vzdelávanie žiakov pokračuje aj počas tohto obdobia. Učitelia budú pravidelne posielať žiakom zadanie úloh z jednotlivých predmetov, vždy na začiatku týždňa. Preto vás prosíme v tejto pre všetkých zložitej situácii o spoluprácu. Prosíme vás pravidelne sledujte stránku školy, FB skupinu …

Chcem vedieť viac

Oznam pre producentov tlakovej kanalizácie

Obecný úrad Michal nad Žitavou oznamuje majiteľom tlakovej kanalizácie, že do konca mesiaca február je potrebné zaplatiť príspevok do fondu opráv domového tlakového čerpadla na rok 2020 vo výške 20,- €. Príspevok môžete uhradiť osobne do pokladne obecného úradu, alebo priamo na účet fondu opráv: SK39 5600 0000 0022 0194 7013 Variabilný symbol uviesť súpisné …

Chcem vedieť viac

Reakcia Starostu obce na vyjadrenia občanov obce, počas 7. obecného zastupiteľstva a na facebooku, na financovanie školstva v našej obci.

Reakcia na vyjadrenia občanov obce, počas 7. obecného zastupiteľstva a na facebooku, na financovanie školstva v našej obci. Na 7. OZ dňa 16.12.2019 a po uvedenom obecnom zastupiteľstve, počas             vianočných sviatkov na fecebooku, odznelo viacero nepravdivých, zavádzajúcich             informácií, ohľadom financovania originálnych kompetencií v školstve v našej obci.             Oponenti  útočili aj na moju osobu, že zavádzam a klamem.             Vianočné obdobie je pokladám …

Chcem vedieť viac