Category: Uznesenia 2018 – 2020

U Z N E S E N I E č.11/2020

U Z N E S E N I E z  11 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 20.8.2020 Obecné zastupiteľstvo na 11.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu:  2.  Program rokovania 4.  Kontrolu uznesenia z 10. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného      úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ. 5.  Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch      podielových …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č.10/2020

                                                   U Z N E S E N I E                        z  10 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 25.6.2020                                   Obecné zastupiteľstvo na 10.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu:  2.  Zloženie sľubu, nového poslanca, za poslanca, ktorému zanikol mandát. 3.  Program rokovania 5.  Kontrolu uznesenia z 9. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu      Michal nad  Žitavou od posledného OZ. 6.  Správu …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 9/2020

U Z N E S E N I E zo 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou zo dňa 23.04.2020 Obecné zastupiteľstvo na 9. zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu:  2.  A.  Zloženie sľubu, nového poslanca, za poslanca, ktorému zanikol mandát, za ospravedlnenú neprítomnosť náhradníka Mateja Oškerského sa neuskutočnilo.       B.  Poverenie poslanca OZ zastupovaním starostu obce p. Petra Drahoša. …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 8/2020

U Z N E S E N I E                         z  8 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                                zo dňa 28.1.2020                                    Obecné zastupiteľstvo na 8.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu: 2.  Schválenie programu rokovania 4.  Kontrolu uznesenia zo 7. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného      úradu od  posledného obecného zastupiteľstva 5.  Správu o vývoji financií v obci za posledné …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 7/2019

U Z N E S E N I E zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou zo dňa 16.12.2019 Obecné zastupiteľstvo na 7. zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu: Zloženie sľubu poslanca, na uvoľnené miesto, po poslancovi, ktorý sa vzdal mandátu. 3.   Schválenie programu rokovania Kontrolu uznesenia zo 6. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecnéhoúradu od posledného obecného zastupiteľstva Finančnú správu …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 6/2019

U Z N E S E N I E                        z 6 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 24.10.2019                                   Obecné zastupiteľstvo na 6.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu: Schválenie programu rokovania4. Kontrolu uznesenia z 5. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva5.  Finančnú správu za 3. štvrťrok 2019 a správu o vývoji financií v obci za posledné roky     …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 5/2019

U Z N E S E N I E                        z 5.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 13.8.2019                                   Obecné zastupiteľstvo na 5.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu: Schválenie programu rokovania4. Kontrolu uznesenia z 4. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva5. Správu komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2018.6.  Finančnú správu za 2. štvrťrok …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 4/2019

U Z N E S E N I E zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 16.5.2019 Obecné zastupiteľstvo na 4. zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu: Schválenie programu rokovania Kontrolu uznesenia z 3. Obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva Správu komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2018 Finančnú správu za 1. štvrťrok …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 3/2019

U Z N E S E N I E                        z 3 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 21.2.2019                                   Obecné zastupiteľstvo na 3.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu:2.  Schválenie programu rokovania4.  Kontrolu uznesenia z 2. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva5.  Finančnú správu za 4. štvrťrok 2018 a správu o stave finančných účtov k 31.12.2018      a stave účtov …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 2/2018

  U Z N E S E N I E                        z 2 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 13.12.2018                                   Obecné zastupiteľstvo na 2.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu:2.  Schválenie programu rokovania4.  Kontrolu uznesenia z 1. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva5.  Správu o podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Michale nad Žitavou za      školský …

Chcem vedieť viac