Category: Uznesenia 2018 – 2022

U Z N E S E N I E č.25/2022

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU               941 61    M i c h a l     n a d     Ž i t a v o u    č. 160                                                    U Z N E S E N I E                        z 25 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 17.10.2022                                   Obecné zastupiteľstvo na 25.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: 2.  Schválenie programu rokovania4.  Všeobecne záväzné nariadenia obce Michal nad  Žitavou …

Chcem vedieť viac

U Z N E S E N I E č.24/2022

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU               941 61    M i c h a l     n a d     Ž i t a v o u    č. 160                                                    U Z N E S E N I E                        z 24 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 22.09.2022                                   Obecné zastupiteľstvo na 24.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: Schválenie programu rokovania 24. obecného zastupiteľstva Kontrolu uznesenia z 23. obecného zastupiteľstva …

Chcem vedieť viac

U Z N E S E N I E č.23/2022

                                                   U Z N E S E N I E                        z 23 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 21.06.2022                                   Obecné zastupiteľstvo na 23.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: Schválenie programu rokovania 23. obecného zastupiteľstva Kontrolu uznesenia z 22. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ. Finančnú správu  o stave obecných účtov k 31.03.2022, 30.04.2022, 31.05.2022  …

Chcem vedieť viac

U Z N E S E N I E č.22/2022

U Z N E S E N I E                   z 22 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,  zo dňa 19.05.2022             Obecné zastupiteľstvo na 22.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: Schválenie programu rokovania 22. obecného zastupiteľstva Kontrolu uznesenia z 21. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ. Uznesenia a dokumenty potrebné k realizácii výstavby bytového domu s 12 bytmi …

Chcem vedieť viac

U Z N E S E N I E č.21/2022

U Z N E S E N I E                        z 21 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 31.03.2022                                   Obecné zastupiteľstvo na 21.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: Schválenie programu rokovania 21. obecného zastupiteľstva Kontrolu uznesenia z 20. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ. Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad …

Chcem vedieť viac

U Z N E S E N I E č.20/2022

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU               941 61    M i c h a l     n a d     Ž i t a v o u    č. 160                                                    U Z N E S E N I E                         z 20 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 13.01.2022                                   Obecné zastupiteľstvo na 20.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: Schválenie programu rokovania 20. obecného zastupiteľstva Kontrolu uznesenia z 19. obecného …

Chcem vedieť viac

U Z N E S E N I E č.19/2021

U Z N E S E N I Ez 19 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,zo dňa 14.12.2021Obecné zastupiteľstvo na 19.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: Schválenie programu rokovania 19. obecného zastupiteľstva Kontrolu uznesenia z 18. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ. Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch z podielových daní …

Chcem vedieť viac

U Z N E S E N I E č.18/2021

U Z N E S E N I E z 18 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 28.10.2021 Obecné zastupiteľstvo na 18.  zasadnutí prerokovalo: Schválenie programu rokovania 18. obecného zastupiteľstva Kontrolu uznesenia z 17. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ. Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch z podielových daní …

Chcem vedieť viac

U Z N E S E N I E č.17/2021

U Z N E S E N I E z 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou zo dňa 19. augusta 2021 Obecné zastupiteľstvo na 17. zasadnutí prerokovalo, k bodom Schválenie programu rokovania 17. obecného zastupiteľstva Kontrolu uznesenia z 16. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ. Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad …

Chcem vedieť viac

U Z N E S E N I E č.16/2021

                                                   U Z N E S E N I E                        z 16 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 20.05.2021                                   Obecné zastupiteľstvo na 16.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: Schválenie programu rokovania Kontrolu uznesenia z 15. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ. Finančnú správa  o stave obecných účtov k 28.02.2021, 31.3.2021 a 30.4.2021  o príjmoch podielových daní …

Chcem vedieť viac