Category: Uznesenia 2018 – 2022

U Z N E S E N I E č.15/2021

U Z N E S E N I E z 15 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 25.02.2021                                   Obecné zastupiteľstvo na 15.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: 2.  Schválenie programu rokovania4.  Kontrola uznesenia z 14. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu     Michal nad Žitavou od posledného OZ. 5.  Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad  o príjmoch     …

Chcem vedieť viac

U Z N E S E N I E č.14/2020

U Z N E S E N I E z 14 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 10.12.2020 Obecné zastupiteľstvo na 14.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: 2.  Schválenie programu rokovania4.  Kontrolu uznesenia z 13. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva5.  Finančnú správu o stave obecných účtov k 31.10.2020, 30.11.2020  o príjmoch      podielových daní pre obec  a príjmoch  …

Chcem vedieť viac

U Z N E S E N I E č.13/2020

U Z N E S E N I E  z13 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 10.11.2020 Obecné zastupiteľstvo na 13.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu: 2.  Program rokovania4.  Kontrolu uznesenia z 12. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného     úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.5.  Správu komisie na ochranu verejného záujmu, za rok 20196.  Spoločný projekt obce …

Chcem vedieť viac

U Z N E S E N I E č.12/2020

 U Z N E S E N I E z  12 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 29.10.2020 Obecné zastupiteľstvo na 12.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu:  2.  Program rokovania 4.  Kontrolu uznesenia z 11. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného      úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ. 5.  Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch      podielových …

Chcem vedieť viac

U Z N E S E N I E č.11/2020

U Z N E S E N I E z  11 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 20.8.2020 Obecné zastupiteľstvo na 11.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu:  2.  Program rokovania 4.  Kontrolu uznesenia z 10. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného      úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ. 5.  Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch      podielových …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č.10/2020

                                                   U Z N E S E N I E                        z  10 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 25.6.2020                                   Obecné zastupiteľstvo na 10.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu:  2.  Zloženie sľubu, nového poslanca, za poslanca, ktorému zanikol mandát. 3.  Program rokovania 5.  Kontrolu uznesenia z 9. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu      Michal nad  Žitavou od posledného OZ. 6.  Správu …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 9/2020

U Z N E S E N I E zo 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou zo dňa 23.04.2020 Obecné zastupiteľstvo na 9. zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu:  2.  A.  Zloženie sľubu, nového poslanca, za poslanca, ktorému zanikol mandát, za ospravedlnenú neprítomnosť náhradníka Mateja Oškerského sa neuskutočnilo.       B.  Poverenie poslanca OZ zastupovaním starostu obce p. Petra Drahoša. …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 8/2020

U Z N E S E N I E                         z  8 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                                zo dňa 28.1.2020                                    Obecné zastupiteľstvo na 8.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu: 2.  Schválenie programu rokovania 4.  Kontrolu uznesenia zo 7. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného      úradu od  posledného obecného zastupiteľstva 5.  Správu o vývoji financií v obci za posledné …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 7/2019

U Z N E S E N I E zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou zo dňa 16.12.2019 Obecné zastupiteľstvo na 7. zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu: Zloženie sľubu poslanca, na uvoľnené miesto, po poslancovi, ktorý sa vzdal mandátu. 3.   Schválenie programu rokovania Kontrolu uznesenia zo 6. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecnéhoúradu od posledného obecného zastupiteľstva Finančnú správu …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 6/2019

U Z N E S E N I E                        z 6 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 24.10.2019                                   Obecné zastupiteľstvo na 6.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu: Schválenie programu rokovania4. Kontrolu uznesenia z 5. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva5.  Finančnú správu za 3. štvrťrok 2019 a správu o vývoji financií v obci za posledné roky     …

Chcem vedieť viac