Category: Uznesenie 2022 – 2026

UZNESENIE č.2/2022

U Z N E S E N I E z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 15.12.2022(6-21) Uznesenie č. 6/2/2022 Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 2SCHVAĽUJE: Program rokovania 2. obecného zastupiteľstvaPočet všetkých poslancov: 5Počet prítomných poslancov: 5Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš PechoHlasovali za: 5 – …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 1/2022

U Z N E S E N I Ez 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,zo dňa 28.11.2022.(1-5) Obecné zastupiteľstvo na 1. ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: Uznesenie č. 1Obecné zastupiteľstvo v Michale nad ŽitavouA/ berie na vedomie B/ konštatuje, že Uznesenie č. 2Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavoupoverujeposlanca Tomáša Pecha zvolávaním a vedením zasadnutí …

Chcem vedieť viac