Category: Voľby 2022

zápisnica – výsledky volieb

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce v Michale nad Žitavou

Obec Michal nad Žitavou uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce: Kandidáti: 1.  Peter Porubský, Ing., 63 r., starosta, nezávislý kandidát 2.  Juraj Supek, 55 r., živnostník, Smer …

Chcem vedieť viac

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Michale nad Žitavou

Obec Michal nad Žitavou uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného právaa o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov: Volebný obvod č. 1 Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.     …

Chcem vedieť viac

Voľby do orgánov samosprávny obcí – vymenovanie zapisovateľa

oznámenie o počte poslancov a voleb. obvodu

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia o podmienkach práva voliť

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb