Category: Hospodárenie

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2020

Záverečný účet Obce za rok 2018

Záverečný účet Obce za rok 2018 V Michale nad Žitavou,  máj 2019 Záverečný účet obce za rok 2018 obsahuje: Rozpočet obce na rok 2018 Rozbor plnenia príjmov za  rok 2018 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 Výsledky hospodárenia za rok 2018 Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Finančné usporiadanie vzťahov voči: zriadeným právnickým osobám …

Chcem vedieť viac

Rozpočet na rok 2019

Správa o vývoji financií Obec Michal nad Žitavou od roku 2010

Vývoj financií Obec Michal nad Žitavou od roku 2010 : 31.12.2010 koniec funkčného obdobia 2006 – 2010 – Z.P.      :        290 132,09 eur 14.12.2014 koniec funkčného obdobia 2010 – 2014 – N.H.    :       135 513,38 eur Vývoj financií od 14.12.2014 do konca roku 2017 a rok do konca novembra 2018 : ————————————————————————————————— 14.12.2014 – začiatok funkčného obdobia 2014 …

Chcem vedieť viac

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2017