Category: Hospodárenie

Rozpočet na rok 2023

Záverečný účet obce za rok 2021

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2020

Záverečný účet Obce za rok 2018

Záverečný účet Obce za rok 2018 V Michale nad Žitavou,  máj 2019 Záverečný účet obce za rok 2018 obsahuje: Rozpočet obce na rok 2018 Rozbor plnenia príjmov za  rok 2018 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 Výsledky hospodárenia za rok 2018 Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Finančné usporiadanie vzťahov voči: zriadeným právnickým osobám …

Chcem vedieť viac

Rozpočet na rok 2019

Správa o vývoji financií Obec Michal nad Žitavou od roku 2010

Vývoj financií Obec Michal nad Žitavou od roku 2010 : 31.12.2010 koniec funkčného obdobia 2006 – 2010 – Z.P.      :        290 132,09 eur 14.12.2014 koniec funkčného obdobia 2010 – 2014 – N.H.    :       135 513,38 eur Vývoj financií od 14.12.2014 do konca roku 2017 a rok do konca novembra 2018 : ————————————————————————————————— 14.12.2014 – začiatok funkčného obdobia 2014 …

Chcem vedieť viac

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2017