Category: Výrub drevín

Informácia o začatí správneho konania č.: 222/2019 – výrub stromu

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej ako „zákon“): Správny orgán: Obecný úrad Michal nad Žitavou Číslo konania: 222/2019 Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrubu  stromu  podľa ust. § 47 ods. 3 zákona. 1 ks dreviny rodu Smrek strieborný – …

Chcem vedieť viac

(Žiadny nadpis)

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej ako „zákon“): Správny orgán: Obecný úrad Michal nad Žitavou Číslo konania: 52/2019 Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub inváznych rýchlorastúcich drevín  podľa ust. § 47 ods. 3 zákona a to Agátu bieleho, Bazy …

Chcem vedieť viac

Informácia o začatí správneho konania č.: 55/2019 – výrub 5ks stromov

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej ako „zákon“): Správny orgán: Obecný úrad Michal nad Žitavou Číslo konania: 55/2019 Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  stromov  podľa ust. § 47 ods. 3 zákona. 5 ks dreviny rodu Smrek strieborný – …

Chcem vedieť viac