Certifikát za rok 2019 v triedenom zbere v komunálnom odpade.