Článok o očkovaní v našej obci.

Vážení spoluobčania.


                 V úvode tohto krátkeho článku, chcem Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili očkovania 24.11.2021 v našej obci, poďakovať za zodpovedné sa správanie.


                 Na očkovaní sa 24.11.2021 zúčastnilo celkom 52,0 ľudí, z toho 41,0 bolo z obce Michal nad Žitavou a 11,0 z okolitých obcí.

               Je potešujúce, že aj v našej obci rastie záujem o očkovanie a z uvedených 41,0 ľudí z našej obce, bolo 11,0 ľudí zaočkovaných 1. dávkou.

V preočkovanosti občanov obce, nepatríme medzi popredné obce a sme aj hlboko pod celoslovenským priemerom cca 48,0 %.

              V našej obci je preočkovanosť na úrovni 42,88 %, prvou dávkou je preočkovaných 322 ľudí t.j. 47,28 %, druhou dávkou 281 ľudí t.j.   41,26 %.

             V okolitých obciach a mestách je to nasledovné : Lúčnica nad Žitavou:      43,38 %

                                                                                            Kmeťovo:                   54,63 %

                                                                                            Maňa:                         42,71 %

                                                                                            Mojzesovo:                43,11 %

                                                                                            Vráble:                       45,68 %

                                                                                            Šurany:                      40,85 %

Uvedené údaje sa neustále menia a vyvíjajú, verím že po tomto očkovaní sa percento preočkovanosti našich občanov trochu zvýši.

Ja osobne som zástancom očkovania, vakcínu pokladám za dar od Boha, ktorý osvietil rozum vedcov a investorov, ktorý túto zbraň proti tejto chorobe vymysleli. 20.11.2021 som bol zaočkovaný 3 dávkou vakcíny Moderna.

Chcem Vás všetkých z našej obce, ktorý váhate s očkovaním vyzvať, neváhajte, nepočúvajte tých ktorý vás od očkovanie odhovárajú, počúvajte vedcov, doktorov, našich otcov biskupov a aj svätého otca Františka, ktorý povedal ,, Dať sa zaočkovať je veľkým prejavom lásky k blížnemu,,.

         Aj ja Vás občania vyzývam k zodopovednosti, k očkovaniu a dodržiavaniu proti pandemických opatrení. COVID – 19 je nebezpečná infekčná choroba, už si z radov našich občanov vybrala veľmi vysokú daň, nepodceňujme ju , ale spoločným úsilím ju porazme.

V Michale nad Žitavou, 25.11.2021                           

                                                                                                    Ing. Peter Porubský
                                                                                                           starosta obce