COVID Automat od 4.10.2021

Vážení spoluobčania!

V snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID – 19, Vás žiadame o dodržiavanie opatrení v našej obci, v zmysle COVID automatu pre okres Nové Zámky a teda aj pre našu obec.

Pre každú inštitúciu sú čiastočne rozdielne a jednotlivé inštitúcie si ich v prípade potreby môžu aj sprísniť.

COVID automat nájdete na internete nasledovne, zadáte názov Covid automat, otvorite súbor, zobrazia sa vám okresy, napíšete názov okresu. Tam sú potom uvedené jednotlivé opatrenia pre okres.

Okres Nové Zámky od 4.10.2021 je oranžový, stupeň – ostražitosť

Základné opatrenie: povinné nosenie rúška v interiéri a na hromadných podujatiach aj
                                    v exteriéri.

Obmedzenie pohybu: pohyb osôb nie je obmedzený

Vzdelávanie a kultúra:

Školy: prezenčná forma výučby, riadime sa podľa nariadení školy.

Obchody a služby:

Obchod: vstup len s rúškom, 1 zákazník na 15 m2 ( obchod v našej obci Jednota 8
                zákazníkov)

Pohostinstvá:

Základ: terasy do 10 osôb,  musí byťotvorené minimálne 50% stien

Interiér pohostinstva:
pohostinstvo určí druh zákazníkov a to buď:

OTP – čiže zákazníci s potvrdením že sú O- očkovaný, platný test-T- testovaný, alebo že v priebehu  posledného polroka COVID  prekonali – P. Pre týchto platí:

 • v  interiéri 4 osoby pri jednom stole, alebo osoby z jednej domácnosti
 • 2 metre rozostupy medzi stolmi
 • terasy bez obmedzení

Kompletne zaočkovaný:

 • v  interiéri 4 osoby pri jednom stole, alebo osoby z jednej domácnosti
 • 2 metre rozostupy medzi stolmi
 • terasy bez obmedzení

Oslavy a podujatia:


Hromadné podujatia:

Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly.

Protokol – Základ:

 • v interiéri sedenie na 25% a v exteriéri na 50% kapacity
 • maximálne však v interiéri do 100 osôb a v exteriéri do 200 osôb
 • státie interiér 50 osôb, exteriér 100 osôb
 • povinný zoznam účastníkov
 • obmedzenia podľa príslušného semaforu

Protokol – OTP ( očkovaný, testovaný, prekonaný )

 • v interiéri sedenie na 25% a v exteriéri na 50% kapacity
 • pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 1000 osôb v exteriéry a do 500 osôb v interiéri.

Kompletne zaočkovaný:

 • bez limitu

Bohoslužby:

Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly.

Protokol – Základ:

 • v interiéri sedenie na 25% a v exteriéri na 50% kapacity
 • maximálne však v interiéri do 100 osôb a v exteriéri do 200 osôb
 • státie interiér 50 osôb, exteriér 100 osôb
 • povinný zoznam účastníkov

Protokol – OTP ( očkovaný, testovaný, prekonaný )

 • v interiéri sedenie na 25% a v exteriéri na 50% kapacity
 • pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 1000 osôb v exteriéry a do 500 osôb v interiéri.

Protokol – Kompletne zaočkovaný:

 • bez limitu

Obrady ( sobáš, krst, pohreb a pod.)

Protokol – Základ:

 • v interiéri sedenie na 25% a v exteriéri na 50% kapacity
 • maximálne však v interiéri do 100 osôb a v exteriéri do 200 osôb
 • státie interiér 50 osôb, exteriér 100 osôb
 • povinný zoznam účastníkov

Protokol – OTP ( očkovaný, testovaný, prekonaný )

 • v interiéri sedenie na 25% a v exteriéri na 50% kapacity
 • pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 1000 osôb v exteriéry a do 500 osôb v interiéri.

Protokol – Kompletne zaočkovaný:

 • bez limitu

Svadby, kary, oslavy, večierky a hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania

Protokol – OTP ( očkovaný, testovaný, prekonaný )

 • maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri
 • povinný zoznam účastníkov
 • ( res. podľa príslušného semafóru)

Protokol – Kompletne zaočkovaný:

 • Maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri
 • povinný zoznam účastníkov
 • ( res. podľa príslušného semafóru)

Športové súťaže a tréningy – limity pre športovcov

Povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly

Protokol – Základ:

 • maximálne 50 športovcov
 • s povinným zoznamom účastníkov

Protokol – OTP:

 • maximálny počet športovcov 200 v interiéri a 400 v exteriéri

Protokol – Kompletne zaočkovaní:

 • bez obmedzení

Obecný úrad

 • povinné nosenie rúška v interiéri
 • v zmysle vyvesených pokynov pri vstupe do budovy obecného úradu ( kultúrny dom ), t.j. dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy.

Verím , že dôsledným dodržiavaním pokynov hlavného hygienika SR, dodržiavaním COVID automatu, zamedzíme šírenie uvedeného ochorenia v našej obci a tak umožníme skoro normálny život občanov v našej obci.

Ďakujem za spoluprácu a dôsledný prístup.


                                                                                             Ing. Peter Porubský
                                                                                                     starosta obce