Dôležité telefónne čísla

Tiesňové volania

Integrovaný záchranný systém – 112

Integrovaný záchranný systém – 112

Hasičská a záchranná služba – 150

Hasičská a záchranná služba – 150

Záchranná služba – 155

Záchranná služba – 155

Polícia – 158

Polícia – 158

Poruchy

západoslovenská distribučná

         Západoslovenská distribučná – 0800 111 567

             Slovenský plynárenský priemysel – 0850 111 727

vodárenská spoločnosť

                Západoslovenská vodárenská spoločnosť

036/ 777 1302, 0902 957 586