Informácia – Antigénové Testovanie REZERVÁCIA ČASENIEK NA SOBOTU 24.04.2021 !!!

REZERVÁCIA ČASENIEK NA SOBOTU 24.04.2021 !!! Vážený spoluobčania , dňa 24.04.2021 to je v sobotu v našej obci prebehne trináste kolo Antigénového testovania. Testovať sa bude od 7:30 hod. do 12:00 hod. Nakoľko našim cieľom je čo najviac skrátiť Váš čakací čas v dlhých radoch, budeme radi keď využijete REZERVAČNÝ formulár a objednáte sa na konkrétny čas. Nateraz je nachystaných 204 časeniek, ak bude málo, tak posilníme odberný tým a časenky navýšime. Na rezervačné časy od 7:30 hod. do 12:00 hod. sa môže zaregistrovať iba občan, ktorý ma trvalý alebo prechodný pobyt alebo trvale býva v obci Michal nad Žitavou. Iní záujemcovia sa môžu zaregistrovať len na rezervačné časy od 10:31 hod. do 11:00 hod. Do kolónky „Poznámka“ je u všetkých zaregistrovaných nutné uviesť adresu trvalého pobytu. Ďakujeme že ste zodpovedný a dáte sa testovať a tak tvoríte bezpečné prostredie v našej obci voči COVID – 19 !!! Časenku si môžete rezervovať po kliknutí na odkaz. https://services.bookio.com/obec-michal-nad-zitavou/widget