Informácia, o prijatých opatreniach !!!

1. Všeobecná informácia, o opatreniach prijatých na úrovni štátu.

Ústredný krízový štáb rozhodol, že od utorka platí pre všetky ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy štrnásťdňový zákaz organizovania akýchkoľvek športových a kultúrnych podujatí.

„To znamená žiadne divadelné predstavenia, plesy, verejné oslavy, žiadne športové podujatia verejného charakteru, kde by sa mohlo zoskupiť viac ľudí,“ povedal premiér Peter Pellegrini (Smer). „Nebudeme rozlišovať, kto je organizátorom,“ zdôraznil.

Každý občan, ktorý sa vracia z Talianska, Číny, Južnej Kórey alebo z Iránu, sa musí hneď po návrate podrobiť štrnásťdňovej karanténe. Spolu s ním aj celá rodina, resp. všetci, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti. Ako upozornil premiér, za porušenie karantény môže hroziť pokuta do výšky 1 659 eur.

Spresnil, že obyvatelia v povinnej karanténe nemusia chodiť ani k svojmu obvodnému lekárovi, ten s nimi bude komunikovať telefonicky. Lekár zašle informáciu o ich PN priamo Sociálnej poisťovni, na tento účel je určený špeciálny kód povinnej karantény.

„Slováci, ktorí sú v týchto krajinách, dostanú SMS správu, kde ich budeme o tomto nariadení informovať,“ vysvetlila ministerka Denisa Saková (Smer). Opatrenie sa týka detí aj dospelých. „Ambulancie budú vybavené rúškami, rúška budú v najbližších dňoch certifikované,“ uistila Saková. Kontroly na letiskách v Bratislave, Poprade a v Košiciach budú pokračovať. Všetkým pasažierom sa tak bude merať teplota. Informačná kampaň sa bude uskutočňovať na viacerých hraničných priechodoch – Jarovce, Berg, Rajka, Kúty, Makov, Drietoma.

Saková pripomenula tiež zákazy školských výletov, exkurzií či lyžiarskych kurzov. „Riaditelia škôl budú informovaní, že ak sa situácia nezmení, je v hre presunutie termínu maturít,“ dodala Saková. Posilní sa tiež telefónne centrum v Národnom centre zdravotníckych informácií. „Na linkách na Úrade verejného zdravotníctva bol obrovský pretlak telefonátov,“ vysvetlila Saková.

2. Informácia o opatreniach prijatých na úrovni NSK

Nitriansky samosprávny kraj karanténne voľno v školách nepovažuje za nutné
Od pondelka až do odvolania však zakázal návštevy v ústavných zdravotníckych zariadeniach a v domovoch sociálnych služieb. Lekár NSK Ľubomír Ševčík tak urobil na základe aktualizácie a usmernenia hlavného hygienika a konzultácie s regionálnym hygienikom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu v NSK, kde do dnešného dňa nebol zistený ani jeden pozitívny prípad výskytu koronavírusu, karanténne voľno v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK nie je nutné. K tomuto kroku kraj pristúpi v momente, keď nastanú zmeny,“ uviedol Ševčík.V školách je podľa nariadenia krajského lekára potrebné zvýšiť dezinfekciu všetkých priestorov.„Je potrebné prísne monitorovať všetkých pracovníkov, žiakov a študentov podozrivých z kontaktu s osobami s koronavírusom a týmto nariadiť karanténnu izoláciu v spolupráci s obvodnými lekármi,“ uviedol Ševčík. 

3. Informácia o opatreniach prijatých na úrovni okresu Nové Zámky

Školy sa nezatvárajú, vzhľadom na to, že v našom okres a ani kraji sa zatiaľ koronavírus nevyskytol.
Štátnym a verejným inštitúciam bolo doporučené, aby postupovali podľa vlastného uváženia, môžu obmedziť kontakt s občanmi, alebo zvýšiť úroveň hygieny vo verejných inštitúciach.

V okrese Nové Zámky na to reagoval Úrad práce a sociálnych vecí v Nových Zámkoch, ktorý zrušil povinnosť vykonávať verejnoprospešné práce pre pracovníkov na § 10 – hmotná núdza a § 12 drobné obecné služby. Našej obce sa to dotklo tak, že 3 zamestnanci na § 10

a 3 zamestnanci na § 12 nemusia chodiť počas dvoch týždňov  do práce.

4. Obmedzenie cirkevných podujatí.

Prijímame toto rozhodnutie s bolesťou
Predseda KBS Stanislav Zvolenský o tom informoval po 95. plenárnom zasadaní KBS v Čičmanoch. „Zákaz stretávania sa a zhromažďovania sa platí od dnešného dňa nasledujúce dva týždne. Prijímame toto rozhodnutie s bolesťou. Uvedomujeme si, že je veľmi obmedzujúce pre činnosť cirkvi. Ale samozrejme, pre dobro spoločnosti sme pripravení toto rozhodnutie rešpektovať,“ povedal Zvolenský.
Podotkol, že súčasná situácia je precedensom nielen pre cirkev, ale pre celú spoločnosť. „Nie sme zvyknutí na takúto situáciu. A vedie nás to k rozmýšľaniu, aby sme hľadali aj na tomto našom zasadnutí priestor, kde môžeme našu službu vykonávať čo najlepšie,“ doplnil predseda KBS. KBS už v minulom týždni vyhlásila, že neodporúča organizovať pútnické zájazdy na Slovensku ani do zahraničia.

Nebudú ani Služby Božie

Služby Božie sa nebudú konať najmenej dva týždne ani u evanjelikov. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku o tom informuje v usmernení na svojom webe. Služby Božie sa nebudú podľa ECAV konať 15. a 22. marca. Špeciálne opatrenia sa týkajú Večere Pánovej. Pri podávaní vína je podľa ECAV možné dočasne použiť jednorazové poháriky.
Zároveň je potrebné dbať na to, aby si každá osoba pred podávaním chleba dostatočne dezinfikovala ruky. „Večeru Pánovu možno podávať aj tak, že podávaný chlieb (oblátku) pred vložením do úst čiastočne namočíme vo víne,“ uviedli predstavitelia ECAV na svojom webe.

5. Návrh – opatrení na úrovni obce, pre krízový štáb obce.

Okrem všeobecne platných opatrení, prijatých na úrovni štátu, Nitrianskeho samosprávneho kraja, okresu a cirkevnej úrovni, v obci Michal nad Žitavou sa prijímajú nasledovné opatrenia,
cieľom ktorých je znížiť pohyb osôb po obci a stretávanie sa osôb na verejných priestranstvách.

1. Stánkové dni obecného úradu sa menia nasledovne:
           Po: nestránkový deň
           Ut: nestránkový deň
           St : 7,30 – 17,30 hod
           Št : nestránkový deň
           Pi : 7,30 –  13,00 hod

2. Činnosť Základnej školy s materskou školou zatiaľ nebude obmedzená, vyzývame rodičov,
    aby vybavili svoje deti jednorázovímy hygienickými pomôckami a nabádali ich k častej
    a dôkladnej hygiene.

3. Výzva pre všetkých občanov obce, aby obmedzili pohyb na verejnosti, dôsledne sa chránili  
    pred kontaktom s chorými spoluobčanmi, sledovali pokyny vládnych predstaviteľov a  
    hlavného hygienika SR vo verejných médiach.

4. Miestne informácie sa budú zverejňovať prostredníctvom rozhlasu, obecnej stránky
    a informačných tabúľ.
 

Žiadame občanom, o dôsledné dodržiavanie uvedených pravidiel a nariadení, jedná sa o zdravie nás všetkých . Je to mimoriadna situácia, s akou sa naša generácia ešte nestretla a prijaté opatrenia výrazne napomôžu k zvládnutiu tejto situácie, bez zbytočnej paniky.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

S pozdravom.

                                                                                                Ing. Peter Porubský
                                                                                                    starosta obce