Informácia o výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2021

Obec Michal nad Žitavou v zmysle zákona č. 329/2018 0 poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vám oznamujeme percento vytriedenia komunálnych odpadov vzniknutých v obci za kalendárny rok 2021.

            Hmotnosť vytriedených zložiek v kg                                                 106 346 kg

            Hmotnosť komunálneho odpadu vrátane veľkoobjemného               83 990 kg

            % vytriedenia odpadov                                                                      55,87 %