Michalské hody 2021

V minulom týždni, medzi občanmi rozvírilo hladinu bežného života, oznámenie o termíne hodov v tomto roku.  Vdp. Mgr.  Hudec J. vyhlásil hody , v zmysle svojich kompetencií , ako miestny farár na nedeľu 26.9.2021.

Bola tak narušená tradícia, podľa ktorej ak padne sviatok sv. Michala na stredu, štvrtok, piatok, sobotu tak hody sa oslavujú nasledujúcu nedeľu po tomto sviatku a keď padne sviatok sv. Michala na pondelok a utorok, tak sa hody oslavujú v nedeľu pred týmto sviatkom. Podľa uvedeného a podľa tradície, mali byť tohto roku hody v nedeľu 3.10.2021.

Určitá nervozita z tejto zmeny je určite oprávnená, preto že hody, sviatok vysviacky nášho kostol je síce v prvom rade o slávnostnej hodovej omši, ale k hodom patria aj iné tradičné podujatia hodová zábava, komendiaši, hodoví futbaloví zápas , predajné stánky no a predovšetkým sa k slávnostnému obedu pozýva najbližšia rodina. A toto všetko sa objednáva zaisťuje a organizuje nie zo dňa na deň, ale niekedy aj 2 – 3 mesiace dopredu.

Táto zmena, oproti tradičnému termínu, spôsobila, že bolo treba zmeniť termín objednávky u komendiašov, ak bude hodová zábava, mení sa termín jej organizácie, treba rodine oznámiť zmenu termínu hodov, predajcom v stánkoch oznámiť zmenu termínu hodov. Futbalisti by si mali vymeniť futbalový zápas.

Mnohé z uvedeného, sa určite podarí zabezpečiť, komendiaši prislúbily,  že prídu aj v tomto novom termíne, uvidíme čo sa im podarí všetko zabezpečiť.

Niektorým predajcom v stánkoch uvedený termín nevyhovuje, ale možno sa ohlásia iný, ktorým to bude vyhovovať. Ako bude s pozvanými hosťami, to si každá rodina bude musieť vyriešiť sama, najhoršie sú na tom tí, ktorí chodili na hody na Maňu, máme teraz hody spolu naraz. A to spôsobilo aj problém s futbalovým zápasom, 26.9.2021 v nedeľu hráme futbalový zápas práve s Maňou, preto ony nechcú futbalový zápas vymeniť, lebo aj na Mani sú hody. Preto sa stalo, že po mnohých desiatkach rokov nebude na Michale na hody futbalový zápas, ale budeme hrať tento zápas na hody, ale na Mani.

Chcel by som požiadať občanov obce, ktorí sa veľmi neúctivo vyjadrujú na adresu nášho kňaza a aj na adresu starostu, aby si uvedomili, že každá prekážka je zdolateľná, ak sa ju pokúsime prekonať spolu a urážlivé slová určite nepatria do našich úst. Nekazme si hody už teraz, chyby robíme všetci. 

Ďakujem za tolerantnosť a pochopenie.                     Starosta obce.