Milé mamy, staré mamy,

       Máme tu druhú májovú nedeľu, deň, kedy si pripomíname dôležitosť žien, matiek. Matka je človek, ktorý nás nosil pod srdcom, človek, ktorý nám dal nezištnú lásku a starostlivosť od malého nemluvňaťa a až po celý jej život. Každý vie, čo matka preňho znamená.
       Pandémia COVID – 19, nám neumožňuje spoločné veľké stretnutie, kde by sme vám povedali, čo všetko pre nás znamenáte, odovzdali kvety a maľované srdcia, ale veďte že, že všetci vieme že slovo mama, je slovo kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé.  Mama – to je láska sama, prevtelená do ženy, je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Je nevýslovne trpezlivá, chápavá, milá a obetavá. Naša mama, ktorá nám ofúkava naše bolesti, ktorá sa teší z našich úspechov, ktorá sa trápi pre naše starosti. Mama – pracovitá, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca, oddaná…
Pri slove – mama si každý z nás predstaví svoju matku. Milú a dobrotivú, ktorá bdela pri našej postieľke, keď sme ochoreli, ktorá sa tešila z našich prvých krôčikov a ofúkala kolienko, keď sme spadli,  ktorá pritúlila, zovrela v náručí, plakala s nami, keď sme už boli dospelí a bolo nám ťažko.  Bola a je to mama, ktorá vedela  a vie dať slovám najkrajšiu a najláskavejšie podobu. A je to tá istá mama, ktorej slová sme toľkokrát nevzali vážne a potom sme ju s ľútosťou prosili o odpustenie.
Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.
V mene Vašich detí Vám milé mamy chcem poďakovať za každú rozprávku, ktorou ste obohatili detskú dušu. Za každú pieseň, zaspievanú s láskou nad kolískou. Za každý bozk na dobrú noc a za každé ráno a každý deň s mamou. Za strach o dieťa, keď sa zmietalo v horúčke, za každé slovo, ktoré ste svoje dieťa naučili. I za to, že svoje deti učíte viere a láske, že každý deň im odovzdávate kus seba. Za to, že držíte nad nimi ochranné ruky, keď kráčajú životom. Aj za to, že keď deti z tej správnej cesty niekedy vybočia, pomáhate im znova nájsť správny smer. Tiež za to, že stojíte pri nich v dobrom aj v zlom a že Vaše láskavé oči neochvejne sledujú každý ich krok.

Milé mamy a staré mamy,
želám Vám, aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúčat mali vždy radosť.  Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia. V mene Vašich detí Vám ďakujem za každé milé slovo, bozk, úsmev, povzbudenie, ale aj pokarhanie, lebo aj to treba k životu, aby človek nezablúdil. Buďte nám zdravé, krásne a milé a buďte s nami ešte dlhé roky.
Na záver ale ešte malú spomienku: Možno sa mnohé matky na svoje deti dívajú z diaľav iného sveta… Nuž, spomeňme si aj na ne, hoci odišli do večnosti. Ich lásku budeme vždy a navždy cítiť vo svojom srdci. Venujte im z láskou, k ich sviatku, aspoň krátku modlidbičku a sviečku na miesto ich večného spánku.

Všetko dobré vám želám.

                                                                                           Ing. Peter Porubský,
                                                                                                   starosta obce