Nové nariadenia !!!

Vážený spoluobčania!

Obec Michal nad Žitavou zastúpená starostom obce Ing. Petrom Porubským na základe mimoriadnych a všeobecne platných opatrení odo dňa 10.3.2020 a po zasadnutí Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky dňa 12.3.2020 na dobu 2 týždňov do 29.3.2020
ruší

všetky verejné kultúrne, spoločenské a športové podujatia,
uzatvára

priestory kultúrneho domu, školský areál, školskú telocvičňu a multifunkčné ihrisko. Športový areál futbalového ihriska, vrátane športovej kabíny a priľahlých objektov.

Od pondelku t.j. 16.3.2020 na nasledujúcich 14 dní sa zatvára Materská škola, školský klub detí, školská jedáleň a prerušuje sa vyučovanie v Základnej škole.

Rovnako sa toto rozhodnutie týka Obecného úradu Michal nad Žitavou, ktorý bude od 16.3.2020 zatvorený pre verejnosť. Žiadosti a veci vybavujte iba telefonicky 035 65 96 126 alebo e-mailom ou.michal@gmail.com

Od 10.3.2020 sa všetky uvedené opatrenia týkajú aj svätých omší v kostole sv. Michala archanjela Michal nad Žitavou.

Podnikateľov vyzývame aby dôsledne sledovali nariadenia Ústredného krízového štábu SR, v zmysle ktorých sa zatvárajú krčmy, bary a iné zábavné podniky, za porušenie uvedených opatrení hrozí pokuta až do 1650,0 Eur.

Žiadame občanov o prísne dodržiavanie uvedených nariadení a o sledovanie všetkých informácií na webe obce: www.michalnadzitavou.sk a na facebook Obce Michal nad Žitavou.

Prosím pristupujte zodpovedne a disciplinovane k tejto mimoriadnej situácii. Je preto potrebné zvážiť pohyb po obci a stretávanie sa na verejných priestranstvách.
Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

Ing. Peter Porubský starosta obce Michal nad Žitavou