Občianske združenia

Obchodné meno, názov:Michalská Posilka o.z.
Štatutárny zástupca:Dominik Prekop
Adresa :941 62 Michal nad Žitavou 10
IČO:52 77 33 02
Číslo účtu IBAN:SK91 0900 0000 0051 7083 2267
Bankové spojenie:Slovenská sporiteľňa, a.s.
Obchodné meno, názov:Michalský Babinec o.z.
Štatutárny zástupca:Veronika Švecová
Adresa :941 62 Michal nad Žitavou 46
IČO:50 71 99 63
Číslo účtu IBAN:SK94 0900 0000 0051 3635 0459
Bankové spojenie:Slovenská sporiteľňa, a.s.
Obchodné meno, názov:Pomoc na Kolesách o.z.
Štatutárny zástupca:Roman Pilek
Adresa :941 62 Michal nad Žitavou 204
IČO:51 56 43 27
Číslo účtu IBAN:SK91 0900 0000 0051 4384 9098
Bankové spojenie:Slovenská sporiteľňa, a.s.
Obchodné meno, názov:Michalskí Seniori o.z.
Štatutárny zástupca:Jarmila Krajčíriková
Adresa :941 62 Michal nad Žitavou 62
IČO:51 90 44 54
Číslo účtu IBAN:SK18 0900 0000 0051 6301 9067
Bankové spojenie:Slovenská sporiteľňa, a.s.

Poberateľ 2% z dane

Obchodné meno, názov:Rodičovské združenie pri Z.Š. s M.Š. o.z.
Štatutárny zástupca:??? ???
Adresa :941 62 Michal nad Žitavou 276
IČO:1731 9617 0586
Číslo účtu IBAN:SK95 6500 0000 0000 2023 6918
Bankové spojenie:Poštová banka, a.s.

Poberateľ 2% z dane

Obchodné meno, názov:Telovýchovná jednota Družstevník o.z.
Štatutárny zástupca:Igor Urda
Adresa :941 62 Michal nad Žitavou 301
IČO:31 82 53 71
Číslo účtu IBAN:SK94 0200 0000 0033 3653 3154
Bankové spojenie:VÚB, a.s.