ONLINE sv. Omše z Michala nad Žitavou

27.09.2020 Hodová slávnosť sv. Michala
07.06.2020 – Ruženec a Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu
07.06.2020 – Nedeľa Najsvätejšej Trojice
31.05.2020 – Slávnostný ruženec a Májové litánie
31.05.2020 – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého
24.05.2020 – Slávnostný ruženec a Májové litánie
24.05.2020 – 7. Veľkonočná nedeľa
17.05.2020 – Slávnostný ruženec a Májové litánie
17.05.2020 – 6. Veľkonočná nedeľa
10.05.2020 – Slávnostný ruženec a Májové litánie
10.05.2020 – 5. Veľkonočná nedeľa
03.05.2020 – Slávnostný ruženec a Májové litánie
03.05.2020 – 4. Veľkonočná nedeľa
V stredu večer 29.04. o 21.00 h.  vás pozývame  modliť sa slávnostný ruženec a takto sa zapojiť do modlitbovej reťaze za odvrátenie choroby pandémie a strachu.
26.04.2020 – 3. Veľkonočná nedeľa
21.04.2020 Korunka Božieho Milosrdenstva
19.04.2020 Korunka Božieho Milosrdenstva
19.04.2020 Nedeľa Božieho Milosrdenstva
13.04.2020 Veľkonočný pondelok
12.04.2020 Veľkonočná nedeľa
11.04.2020 Veľkonočná Vigília – Biela sobota
11.04.2020 Boží Hrob
10.04.2020 Adorácia ku krížu na Veľký piatok
10.04.2020 Obrady Veľkého piatku
10.04.2020 Krížová cesta na Veľký piatok
09.04.2020 Zelený štvrtok