Opatrenia v našej obci sa predlžujú až do odvolania !!! Tu si môžete všetky prečítať…

Vážený spoluobčania!

Obec Michal nad Žitavou zastúpená starostom obce Ing. Petrom Porubským na základe mimoriadnych a všeobecne platných opatrení odo dňa 10.3.2020 a po zasadnutí Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky predlžuje platnosť opatrení až do odvolania a to
aj naďalej sú zrušené

všetky verejné kultúrne, spoločenské a športové podujatia,
aj naďalej sú uzavreté

priestory kultúrneho domu, školský areál, školskú telocvičňu, multifunkčné ihrisko, detské ihriská, posilňovňa. Športový areál futbalového ihriska, vrátane športovej kabíny a priľahlých objektov.

Priestory futbalového ihriska je možné využívať len na individuálne športové aktivity a v obmedzenej dobe od 8,00 hod do 18,00 hod..

Aj naďalej sú uzavreté Materská škola, školský klub detí, školská jedáleň a prerušuje sa vyučovanie v Základnej škole.

Rovnako sa toto rozhodnutie týka Obecného úradu Michal nad Žitavou, ktorý bude aj naďalej zatvorený pre verejnosť. Žiadosti a veci vybavujte iba telefonicky 035 65 96 126 alebo e-mailom ou.michal@gmail.com

Počas krízovej situácie, pohyb po miestnom cintoríne, ako verejne prístupnom priestore, až do odvolania  vykonávajte za nasledovných podmienok:

1. Vstup na cintorín len s ochranným rúškom, cintorín je verejný priestor.
2. Čas strávený na cintoríne skráte na minimum, t. z. na vykonanie udržiavacích
    prác na hrobovom mieste, modlidba, zapálenie kahanca  a pod.
3. Dodržiavať  minimálne 1m odstupy od iných osôb, nezdružovať sa na
    cintoríne.
4. Pri používaní inventáru na cintoríne ( krhla na vodu ) používať ochranné
    rukavice.
5. V prípade porušovania uvedených nariadení, bude musieť byť cintorín ako
     verejné priestranstvo pre vstup občanov a návštev uzatvorený a umožnený
      bude vstup osôb len počas pohrebných obradov na nevyhnutnú dobu.

Počas krízovej situácie, sú jednotlivé inštitúcie, úrady a obchody otvorené v našej obci nasledovne:

Coop Jednota Michal nad Žitavou     Po – Pi: od 7,00 – 12,00 hod
     č.t. 035 65 96 131                                      So: od 7,00 – 11,30 hod

V čase os 9,00 hod do 12,00 hod je vyhradený čas len pre občanov starších ako 65 rokov.

Pošta Michal nad Žitavou                   Po – Pi : od 11,00 – 11,30 hod
č.t. pošta Kmeťovo 035 65 98 101

Záhradkarstvo Mária Porubská             Po – Pi   od 8,00 – 16,00 hod
                                                                       So: od 8,00 – 12,00 hod

Obecný úrad Michal nad Žitavou, Po – Pi: zatvorený, len po telefonickom
               dohovore, od 8,00 – 14,00 hod.: č.t. 035 65 96 126
                                                                   č.t. 035 65 96 122

Pri pohybe po obci, cintoríne a návšteve uvedených inštitúcií sa vyžaduje bezpodmienečne na tvári občanov ochranné rúško, rukavice na rukách a dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi občanmi 1 – 2 m.

Obecný úrad Michal nad Žitavou oznamuje, že len pre občanov obce boli zabezpečené ochranné rúška.

Každý občan obce, ktorý potrebuje plátenné ochranné rúško, ktoré je možné prať a používať dlhšiu dobu, si ho môže zakúpiť na obecnom úrade za jedno Euro, čiže za výrobnú cenu rúška

 Všetky uvedené opatrenia sa týkajú aj cirkevných verejných podujatí.

Podnikateľov vyzývame aby dôsledne sledovali nariadenia Ústredného krízového štábu SR, v zmysle ktorých sa zatvárajú krčmy, bary a iné zábavné podniky, za porušenie uvedených opatrení hrozí pokuta až do 1650,0 Eur.

Žiadame občanov o prísne dodržiavanie uvedených nariadení a o sledovanie všetkých informácií na webe obce: www.michalnadzitavou.sk a na facebook Obce Michal nad Žitavou.

Prosím pristupujte zodpovedne a disciplinovane k tejto mimoriadnej situácii. Je preto potrebné zvážiť pohyb po obci a stretávanie sa na verejných priestranstvách.