Orgány obce

Starosta obce:Juraj Supek0917 738 631
Zástupca starostu:Peter Drahoš
Kontrolórka obce:Ing. Eva Boďová

Poslanci obecného zastupiteľstva

Peter Drahoš
Ing. Pavol Gajdoš
Mgr. Lucia Orolínová
Tomáš Pecho
Marián Kmeťo

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:Peter Drahoš
Členovia:Mgr. Lucia Orolínová / Tomáš Pecho.

Komisia Financií a hospodárenia s obecným majetkom

Predseda:Ing. Pavol Gajdoš
Členovia:Zdeno Lehký / Mgr. Renata Bujdákova / Ing. Peter Porubský / Bc. Helena Nagyová

Komisia Kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

Predseda:Marián Kmeťo
Členovia:Mgr. Lucia Orolínová / Roman Pilek / Igor Urda / Veronika Švecová

Komisia Územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku

Predseda:Peter Drahoš
Členovia:Tomáš Pecho / Ing. Radoslav Návojský / Ján Porubský / Dominik Orolín / Peter Kaplán