Orgány obce

Starosta obce:Ing. Peter Porubský0908 910 352
Zástupca starostu:Peter Drahoš
Kontrolórka obce:Ing. Eva Boďová

Poslanci obecného zastupiteľstva

Martin Švec
Peter Gajdošpeter.gajdos@zmail.sk0911 781 869
Roman Pilekroman.pilek@gmail.com0905 988 104
Mgr. Klaudia Cagáňová
Peter Drahoš
Mgr. Renáta Bujdáková
Zdeno Lehký

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia Financií a hospodárenia s obecným majetkom

Predseda:Mgr. Klaudia Cagáňová
Členovia:Ing. Miroslava Gajdošová / Mgr. Renáta Bujdáková /
Martin Zábranský / Marianna Černáková

Komisia Kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

Predseda:Roman Pilek
Členovia:Peter Gajdoš / Marián Kmeťo / Veronika Švecová /
Ing. Pavol Gajdoš

Komisia Územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku

Predseda:Peter Drahoš
Členovia:Juraj Supek / Ing. Radoslav Návojský / Ján Porubský /
Dominik Orolín