OZÁMENIE o vybavení petície proti výstavbe STK , EK a OK v Michale nad Žitavou, obecným zastupiteľstvom.

Na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Michale nad Žitavou, bola prerokovaná petícia občanov obce proti výstavbe STK, EK a OK v Michali nad Žitavou. K petícii bolo v bode 12.,  prijaté nasledovné uznesenie: viď príloha.