OZNAM – Nájomcom poľnohospodárskej pôdy poskytnúť do 31.01.2022 sumárne údaje z evidencie nájomného za rok 2021.