OZNAM ohľadne vysporiadania Viníc !!!

Vo štvrtok 18.03.2021 medzi 13:00 až 15:00 hod. sa treba dostaviť na Notársky úrad do Nových Zámkov na adresu M.R. Štefánika 14, (prízemie), notár: JUDr. Peter Šulai tel.: 0905 411 322.

U ktorého treba podpísať kúpnu Zmluvu za vinice a zároveň mu v hotovosti vyplatiť 100,- € za notárske služby, plus sumu za pozemok (m² x 0,60,- €).