AKTUALIZOVANÝ OZNAM – spoločná zodpovednosť.

Vážený občania obce Michal nad Žitavou!

V najbližších dňoch, v našej obci a to 31.10. sobota a 1.11.2020 nedeľa  sa uskutoční celoplošné testovanie populácie SR antigénovými testami na COVID- 19.

Toto testovanie, sa v našej obci uskutoční   v KD, v čase od 7,00 hod – 22,00 hod.

Testovanie bude prerušené v čase od 11,30 – 13,00 hod – obed a 17,30 – 19,00 hod- večera.

Vzhľadom na to, že sa jedná o rozsiahlu akciu obraciame sa na občanov obce, ktorý by chceli svojou prácou  prispieť ak dobrovoľníci, ak bude treba, k zdarnému priebehu testovania našich občanov, nech sa nahlásia starostovi obce, starosta: mobil-0908 910 352.

Obraciam sa so žiadosťou – prosbou na všetkých zdravotníkov z našej obce, aby sa zaregistrovali na portáli Korona.gov.sk , zdravotníci budú za svoju prácu  odmenený, budú mať uzatvorenú zmluvu s Ústrednou vojenskou nemocnicou Ružomberok.

Na testovanie v našom okrese je potrebných viac než 300 odborne spôsobilých zdravotníkov.

Zdravotnícky pracovníci môžu pri ich kontaktovaní kompetentnými pracovníkmi Ministerstva zdravotníctva, požiadať o to, aby mohli testovať občanov svojej obce.

Testovanie občanov našej obce, sa bude realizovať podľa čísiel domov, začneme od čísla 1, predpokladaný počet otestovaných občanov za jednu hodinu je 20 – 30 ľudí.
K tomuto bude spracovaný predbežný časový rozvrh príchodu našich občanov na testovanie.

Občania budú informovaný priebežne o číslach domov, ktoré môžu prísť na testovanie aj rozhlasom.
Ak to technický zvládneme, bude zabezpečený aj trvalý monitoring čakajúcich občanov v rade na testovanie pred kultúrnym domom, cez web kameru a vysielaný na živo na obecnej internetovej stránke.

Zároveň žiadam všetkých občanov obce, aby boli zodpovedný a dali sa v čo najväčšom počte otestovať a tak vytvorili čo najbezpečnejšie prostredie v našej obci.

Všetky potrebné informácie Vám budeme priebežne poskytovať.

Ing. Peter Porubský, starosta obce