Oznam – Veľkoobjemový odpad (objemový odpad) 2022

Veľkoobjemový odpad (objemový odpad), ako sú napr. nábytok, stoličky, postele a pod., čiže veľkoobjemový odpad z domácností, v zmysle zákona 79/2015 Z.z. zákon o odpadoch, je obec povinná zbierať najmenej 2x do roka, alebo mať kalendárovo určené dni, počas ktorých sa bude realizovať na zbernom dvore zber veľkoobjemového odpadu. V Obci Michal nad Žitavou sa bude realizovať  zber veľkoobjemového odpadu, na zbernom dvore pod skládkou v tieto dni:     11.02.2022 v piatok od 8,00 – 13,00 hod
           09.04.2022 v sobotu od 9,00 – 13,00 hod
           10.06. 2022 v piatok od 8,00 – 13,00 hod
          08.07. 2022 v piatok od 8,00 – 13,00 hod   
           10.09.2022 v sobotu od 9,00 – 13,00 hod
           04.11. 2022 v piatok od  8,00 – 13,00 hod
V uvedených dňoch, môžu občania obce Michal nad Žitavou doniesť veľkoobjemový odpad, na zberný dvor.

Čo je veľkoobjemový odpad: je taký komunálny odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky.
Patrí sem – starý nábytok, skrine, stoličky, stoly, postele, kreslá, koberce, umývadlá, WC misy, okná, dvere, kuchynské linky, zárubne, matrace, PVC podľahové krytiny a pod.

Zakázané je miešať do veľkoobjemového odpadu bioodpad zo záhrad, stavebný odpad, zeminu, triediteľné zložky odpadu (plasty, papier, sklo, polystyrén), pneumatiky, akýkoľvek odpad z priemyselnej činnosti a podnikania, akýkoľvek nebezpečný odpad.

Súčasťou zberu bude aj zber elektroodpadu, napr. chladničky, sporáky, mrazničky, mikrovlnky, malé spotrebiče, mobily, počítače, televízory, monitory a pod. Elektroodpad je potrebné doniesť oddelene od veľkoobjemového odpadu.
Elektorospotrebiče musia byť kompletné, v neporušenom stave.