Oznam Základnej školy s Materskou školou

Vážení rodičia,

Na základe rozhodnutia krízového štábu je na Slovensku prerušené vyučovanie na všetkých školách až do odvolania. Vzdelávanie žiakov pokračuje aj počas tohto obdobia. Učitelia budú pravidelne posielať žiakom zadanie úloh z jednotlivých predmetov, vždy na začiatku týždňa.

Preto vás prosíme v tejto pre všetkých zložitej situácii o spoluprácu. Prosíme vás pravidelne sledujte stránku školy, FB skupinu školy a triedne messengerové skupiny, kde učitelia pridávajú domáce úlohy a pokiaľ vám to okolnosti dovoľujú dohliadnite na ich plnenie.

Všetci pedagógovia našej školy vám ďakujú za pochopenie a spoluprácu.