OZNÁMENIE DETSKEJ AMBULANCIE MAŇA a MICHAL NAD ŽITAVOU

Detská lekárka Dr. Hajdenová oznamuje, že v detskej ambulancii sa začína pracovať v režime OTP.

Vyšetrenia v ambulancii sa vykonávajú len po telefonickom dohovore. Bez dohovoru budú vyšetrení len pacienti vyžadujúci neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Pacienti s príznakmi Covid 19 / ako je horúčka, hnačka a ochorenie dýchacích ciest / sa preukážu negatívnym testom. Vstup do ambulancie je povolený len jednému sprievodcovi, ktorý je očkovaný, alebo testovaný PCR, Ag testom, prípadne prekonal ochorenie do 180 dní a je bez epidemiologického rizika / bez úzkeho kontaktu s pozit. osobou alebo bez pobytu v rizikovej krajine. Pokiaľ sprevádzajúca osoba nespĺňa tieto podmienky, zostáva v čakárni s 2 metrovým odstupom od ostatných pacientov.

Uvedené podmienky platia do odvolania.

V Mani a v Michale nad Žitavou 4. 10. 2021