oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 33 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 410/54 a 410/63 kataster Michal nad Žitavou.