P o z v á n k a na spoločné stavanie mája

Pri príležitosti májovej tradície a  stavania obecného mája, Vás pozývame na oslavy sviatku jari, ktorá sa uskutočnia

dňa 29. apríla 2022 t.j. v piatok o 18,00 hod.

 s nasledovným programom:

  • 18.00 zhromaždenie občanov pri kultúrnom dome
  • 18.05 h – príhovor starostu obce
  • Vystúpenie detí z MŠ, ozdobenie mája deťmi a postavenie máju.
  • Spoločné oslávenie mája, spojené s občerstvením
  • Žiadame  deti, mládež, dospelých, pedagógov, folkloristov aby nabádali všetkých k účasti na tejto ľudovej tradícii.

Ing. Peter Porubský

                                                                         starosta obce