P o z v á n k a na spomienkové stretnutie občanov obce, pri pamätníku padlých občanov obce v 1. a 2. svetovej vojne.

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou

P o z v á n k a na spomienkové stretnutie občanov obce, pri pamätníku padlých občanov obce v 1. a 2. svetovej vojne.

Dňa 27.3.2022  sa uskutoční spomienkové stretnutie občanov obce, pri príležitosti 77. výročia oslobodenia obce sovietskou armádou, od okupácie nemeckými vojskami.

 14,45 hod, pri pamätníku padlých občanov:                                                            

Program spomienkového stretnutia pri pamätníku padlých občanov obce, v prvej a druhej svetovej vojne, je nasledovný:

  1. Príhovor starostu obce k účastníkom spomienkového stretnutia
  2. Položenie vencov k pamätníku padlých vojakov / poslanci /
  3. Zapálenie a položenie kahancov poslancami OZ , pri pamätník padlých vojakov / p. Švec M.  + p. Gajdoš P. +p. Pilek R. + p. Drahoš P. + Mgr. Cagáňová K, + Ing. Bujdáková R. + p. Lehkýc Z. /
  4. Chvíľa ticha, na krátku spomienku a zamyslenie sa nad hrôzami vojny
  5. Poďakovanie za účasť a ukončenie stretnutia

 V Michale nad Žitavou dňa 23.3.2022                                       Ing. Peter Porubský

                                                                                                                           starosta obce