Plán separovaného zberu na rok 2022

Zbery v r. 2022
Michal n ŽitavouJANFEBRMARAPRMAJJUNJULAUGSEPTOKTNOV DEC
SKLO   1100 / 6 ks 11.108.207.319.417.508.613.716.813.911.1015.1113.12
PAPIER VRECIA 31.1x30.3x27.5x26.7x23.9x15.11x
PLAST VRECIA12.116.215.308.406.506.611.708.807.904.1008.1106.12
KOMUNAL14.111.211.308.406.503.601.712.809.907.1004.1102.12
KOMUNAL28.125.2.25.322.420.517.615.726.823.921.1018.1116.12
KOMUNAL      29.7    30.12