Poďakovanie občanom obce Michal nad Žitavou, za aktívnu účasť počas testovania občanov na COVID – 19 v našej obci.

Aj v našej obci sa dňa 31.10. 2020 – 1.11.2020 uskutočnila akcia Spoločná zodpovednosť – plošné testovanie občanov obce.

        Prípravy na túto akciu v našej obci boli náročné, tak ako všade, to preto, že starosta obce dostával rozdielne informácie z vyšších orgánov štátu a armády, kto čo má zabezpečiť.

Všeobecná informácia znela, samospráva poskytuje priestory na testovanie a vyžiadaný materiál, priebeh testovania zabezpečujú Ozbrojené sily SR.

        Druhý problém bol v potrebách ľudí na jedno odberové miesto, informácia o minimálnom zložení odberového miesta bola:

1x – profesionálny vojak – zabezpečia ozbrojené sily SR

2 x – zdravotnícky pracovník – zodpovednosť zabezpečenia – Ministerstvo zdravotníctva SR,
                                           Ozbrojené sily SR , Hasičský záchranný zbor.

2x – vyhodnocovací pracovníci – zodpovednosť Ministerstvo zdravotníctva SR, Ozbrojené
                                           sily SR, Hasičský záchranný zbor.

1x – príslušník policajného zboru – zodpovednosť Ministerstvo vnútra SR

2x – administratívny pracovník – zabezpečí Ozbrojené sily SR a miestna samospráva.

        Na základe uvedených skutočností, sme aj v našej obci postupovali a začali sme budovať odberové miesto , pričom sme sa zamerali hlavne na bezpečnosť všetkých osôb, v odberovom mieste pracujúcich.

        No a pripravili sme 2 administratívnych pracovníkov na prácu v odberovom mieste na sobotu a dvoch na nedeľu. Samozrejme sme mali pripravených aj dvoch náhradníkov, prípade, že by bol niekto z organizačného tímu pozitívne testovaný, alebo by sa nemohol  akcie zúčastniť.

         Vo štvrtok ráno sme si mysleli, že máme na testovanie skoro všetko pripravené, ešte bolo treba dokúpiť nejaký materiál.

       Vďaka včasnému kontaktu s rtm. I. Pecekom, z 13. mechanizovaného práporu Levice, ktorý ako zástupca ozbrojených síl mal odberové miesto v našej obci na starosti a pochádza zo susednej obce, sme sa dozvedeli, že zatiaľ do odberového miesta v našej obci máme pridelenú len 1 zdravotnícku pracovníčku a okrem neho, do odberového miesta do našej obce nepríde nikto.

     Okamžite sme začali konať, oslovili sme miestne zdravotné sestry a odborné pracovníčky – laborantky, ktoré boli ochotné sa na tejto mimoriadne ťažkej a aj riskantnej akcii zúčastniť. Môžem povedať, v našej obci  žijú ľudia s veľkým srdcom a v piatok ráno sme mali náš  odberový tím kompletný, dokonca sme mali aj jednu náhradníčku.

    V sobotu ráno 31.10.2020 o 5,20 som otváral KD s malou dušičkou, nevedel som čo nás počas dňa čaká a mál som aj obavy.

    O 5,30 začali členovia odberového miesta prichádzať, bolo veselé, keď sa obliekli do ochranných oblekov, pripravili si veci a odberové miesto začalo pracovať v zložení:

Veliteľ odberového miesta: rtm. I. Pecek

Príslušník polície prvý deň:   Ing. E. Herda 

                             druhý deň: O. Gajdoš  

Registračný pracovníci: A. Gajdošová, M. Raček – zamestnanci OU

Koordinátor prvý deň:   Ing. P. Porubský – zamestnanec OU
                  druhý deň:            P. Drahoš – poslanec obce

Testovacie pracovníčky – testovacie miesto 1. – T. Gajdošová, M. Pechová – z našej obce

                                       –  testovacie miesto 2. – Mgr. A. Tvrdoňová, M.Drahošová – z našej
                                                                              obce

Administratívne pracovníčky: A. Jurkáčková, J. Zrubcová – zamestnanci OU

Najprv sa otestovali zdravotnícky pracovníci a potom všetci ostatný. Aj ja som pristúpil k testovaniu s obavami, nie že budem pozitívny, ale ako to prebehne. Je pravda, že to nebolo to najlepšie čo som v živote zažil a s testovania som odchádzal s očami plnými sĺz, ale som sa upokojil, najmladšia zdravotníčka to zvládla v mojom prípade perfektne. Začal som mať dobrý pocit že to bezproblémovo zvládneme.

 Nikto nebol z členov odberového miesta pozitívny a tak sme pristúpili k testovaniu občanov, keby som to nevidel na vlastné oči , neverím. Zrázu stáli v našom odberovom mieste štyri profesionálky, zdravotníčky ktoré po pár minútach si vytvorili systém práce a pracovali ako včeličky, ja som sa domnieval, že najdlhšie budú pri testovaní trvať odbery, no ale to nebolo pravda.

Vyslovil som už veľa vďaky, na adresu zdravotníkov pracujúcich v našom odberovom mieste ale jednu vec chcem ešte spomenúť, ktorá mňa ohromila najviac a to bol prístup všetkých zdravotníkov k nám testovaným osobám a hlavne k deťom. Ku každému pristupovali príjemne, oslovovali ich povzbudivými slovami a tak zaháňali obavy, ktoré boli vo viacerých z nás. Sestričky so zasadačky KD, ďakujem za všetkých testovaných, boli ste fantastické.

Vďaka ale patrí všetkým členom odberového miest, preto že aj vďaka tomu, že príslušník polície neustále upozorňoval občanov na to, čo majú robiť pri vstupe, rýchlo občania prichádzali na registráciu, tuná boli oslovovaný dvojicou, ktorá mala na starosti registráciu, môžem povedať že mali Božskú trpezlivosť s občanmi, ktorí im predkladali občianske preukazy, prebiehalo to bezdotykovo a občania mali držať občiansky preukaz vo svojej ruke a priložiť ho k ochrannému sklu, niektorí v zápale snahy im ho ukázali aj 3x ale vždy opačne. Registrátori to zvládali s humorom a z dobrou náladou. Ďakujeme.

Náročné to bolo aj pri výdaji certifikátov, bolo treba byť presný, nepomýliť sa, certifikáty sú totiž brané ako cenina a bolo ich presne toľko koľko testov. Na tomto mieste pracovali pracovníčky, ktoré v administratíve pracujú dlhé roky a túto úlohu zvládly výborne. Ďakujeme.

V našej obci sme otestovali 753,0 –  obyvateľov

                                             423,0 – bolo obyvateľov z našej obce, čo je 62,53 % zo všetkých
                                                          našich občanov

                                             330,0 – bolo obyvateľov z iných obcí a miest.

Chcel by som v závere tohto ďakovného fejtónu, poďakovať aj všetkým občanom za to, že sa prišli otestovať a tak vytvorili bezpečné miesto v našej obci, je pravda, že môj typ nebol presný, čakal som cez 70,0 % občanov, ale nevadí možno nabudúce.

Vďaka patrí aj p. Pechovej M. za výborné koláče, len sa tak za nimi zaprášilo. Som rád, že sú ešte ľudia, ktorí si vážia prácu ľudí, ktorí pacujú vo verejnom záujme.

Ďakujeme aj za pozitívne komentáre, ktoré sa rýchlo šírili sieťami a chválili prácu tohto odberového miesta.

Ďakujem aj pánovi farárovi, že bol ochotný toto odberové miesto požehnať a navodiť na tomto mieste pozitívne pôsobenie a ochranu.

Všetkým členom odberového miesta ešte raz vyslovujem VEĽKÚ VĎAKU a vo futbale sa hovorí, že úspešná zostava sa nemení, tak ak bude treba, verím že zvládneme spolu aj druhé kolo.

                                                                                           Ing. Peter Porubský
                                                                                                    starosta obce

Testovací tým ĎAKUJEME !!!