Pomoc ľuďom zasiahnutými konfliktom na Ukrajine:

Obec Michal nad Žitavou, spustila od 3.3.2022 mimoriadnu finančnú zbierku na pomoc ľuďom z Ukrajiny.
Každý kto chce prispieť, ľubovoľným finančným darom, môže tak spraviť v kancelárni obecného úradu, na prvom poschodí,  kde je na to pripravená urna.

         Každý štvrtok, sa bude urna otvárať a finančné dary budú komisionálne spočítané, robia to piaty zamestnanci obecného úradu. O výške finančných darov, budeme priebežne informovať.

Dátum              Obdobie od – doVýška finančných darov v EurVýška finančných darov v Eur, od začiatku zbierkyPoznámky, zostatok financií v Eur:
10.03.202203.03.2022 – 10.03.2022341,0341,0341,0   Ďakujeme !
17.03.202211.03.2022 – 17.03.202220,0361,0361,0   Ďakujeme !
17.03.2022Príspevok 200,0 Eur, 3 členná rodina utečencov v našej obci.  161,0
     
     
     

       Zo zbierky, bolo na zasadnutí komisie odsúhlasené uvoľnenie prvých 200,0 Eur, na trojčlennú utečeneckú rodinu, ktorá získala v SR štatút dočasného útočiska a býva v našej obci, na súkromnom ubytovaní.

     Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým občanom obce, ktorí majú také veľké srdce a dokážu do svojej domácnosti prichýliť takýchto utečencov.

       Daný konflikt sa mení  na dlhodobú záležitosť, pomoc bude potrebná nie len v tieto dni, ale aj v ďalších dňoch.  Preto vyzývam všetkých občanov obce, vytvorme si v našich rodinných rozpočtoch finančný priestor, na pomoc, po malých finančných kvapkách,

 napr.5 – 10 Eur / na mesiac a prispejme do obecnej zbierky. Veď v našej obci je 300 domácností, keď len polovica 150 domácností prispeje mesačne po 5 – 10,0 Eur, môžeme pomôcť s finančnou sumou 750,0 – 1500,0 Eur mesačne.

       Aj naša obec nie je bokom, chystáme sa na prijatie utečencov do kultúrneho domu, telocvični vytvárame na to podmienky, zakúpili sme zásobu hygienických vecí, potraviny na občerstvenie kávu, čaj, vodu. Pripravujeme matrace, nafukovačky na núdzové ubytovanie, máme už priestor pre 10,0 osôb. Vytvárame zoznam osôb ktoré by vedeli zapožičať, v prípade potreby  voľné válendy, lehátka pre utečencov.

   Žijeme nie jednoduchú dobu, sami niekedy nemáme dosť pre naše rodiny, ale pomáhať druhým, ktorí sú na tom horšie ako my, ktorí odchádzajú zo svojich domovo s jednou, alebo dvoma taškami, by sme určite mali. Aký spôsob pomoci si zvolíte, je na Vás občania, obec Vám ponúka tiež jeden spôsob pomoci, ktorí je určený pre utečencov ktorí sa nachádzajú v našej bezprostrednej blýskosti, v našej obci.

Starosta obce