Postup pri verejných podujatiach

Ako treba postupovať pri verejných kultúrnych podujatiach. V prílohe je  aj prípis s daňového úradu a scenované tlačivo, aké treba vyplniť.