Pozvánka na Fašiangové posedenie dňa 20. februára 2020 o 16:00 hod.