Prevádzková doba skládky inertného stavebného odpadu s cenníkom odpadu od 1.1. – 31.12.2020

Od 1.3.2020 správcom skládky stavebného odpadu je INVEST SERVIS, s.r.o. Lúčnica nad Žitavou.

Cena pre občanov obce Michal nad Žitavou, za 1 tonu stavebného odpadu nie je zmenená a je 25,0 Eur aj s DPH.