Prieskumu využitia osobných vlakov na trati Nové Zámky – Úľany nad Žitavou – Zlaté Moravce

Využitie osobných vlakov na trati Úľany nad Žitavou – Zlaté Moravce. Cieľom tohto dotazníka je zistiť ako je v súčasnosti využívaná osobná železničná doprava na trati č.151 z Úľan nad Žitavou do Zlatých Moraviec poprípade ako by mala osobná železničná doprava na tejto trati fungovať v budúcnosti.

https://docs.google.com/forms/d/10x4DzPCxnYmWpa7vJ2EgIHAxBtdQZApSmildtyeAFIo/viewform?edit_requested=true