Príjem a výdaj Vlastných finančných prostriedkov ktoré odviedla ZŠ na účet OÚ a následne OÚ vrátil finančné prostriedky ZŠ

Príjem a výdaj Vlastných finančných prostriedkov ktoré odviedla ZŠ na účet OÚ a následne OÚ vrátil finančné prostriedky ZŠ

DátumPopisPrijaté FP zo ZŠ na OÚ v €DátumPopisOdoslané FP z OÚ do ZŠ v €
21.03.2019ZŠ P vl. prost.1 390,7021.03.2019ZŠ P vl. prost.1 390,70
31.03.2019Zúčt.strav.ZŠ4 073,3831.03.2019Zúčt.strav.ZŠ4 073,38
03.04.2019ZŠ P dobropis2 076,4504.04.2019ZŠ P dobropis2 076,45
03.04.2019P MŠ dobropis1 078,63   
17.06.2019ZŠ P vl. prost.1 890,2817.06.2019ZŠ P vl. prost.1 890,28
30.06.2019Zúčt.strav.ZŠ4 415,3830.06.2019Zúčt.strav.ZŠ4 415,38
09.10.2019ZŠ P vl. prost.2 187,7410.10.2019ZŠ P vl. prost.2 187,74
31.10.2019Zúčt.strav.ZŠ    470,8631.10.2019Zúčt.strav.ZŠ    470,86
   18.11.2019Zúč. Z min.r.      16,00
      
Spolu: 17 583,42  16 520,79

Suma 1 078,63 (preplatok za plyn MŠ) nebola poukázaná na účet, ale  boli za to zakúpené riady do ŠJ. (Fakt. Za 1 109,82 €)

V konečnom dôsledku ZŠ s MŠ dostala naspäť 16 520,79 + 1 109,82 = 17 630,61 €

Vlastné finančné prostriedky ktoré sa previedli zo ZŠ na OÚ………………………………17 583,42 €

Finančné prostriedky ktoré obec previedla naspäť do ZŠ s Mš + suma na riady…….17 630,61 €

Vypracovala                                                                                            Hlavná kontrolórka obce

 Dňa 12.12.2019                                                                                        Ing. Eva Boďová